Predplatné
Prihlásiť sa
Trenčianský Štandard

V Myjave vznikne moderné sídlisko

03 Revitalizácia sídliska Pri štadióne sa týka konkrétne dvoch jeho vnútroblokov. Foto Miroslav Bitarovský Revitalizácia sídliska v Myjave. Foto: Miroslav Bitarovský

MYJAVA – Investičný projekt schválili poslanci na riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v septembri minulého roka.

Projekty, ktoré v minulom roku Mestské zastupiteľstvo v Myjave prerokovalo a schválilo, obsahovali aj väčšie investičné akcie. Príkladom je projekt s názvom Revitalizáciu sídliska Pri štadióne, s ktorým začnú v tomto roku.

„Je to taká dosť veľká vec, ktorá sa určite dotkne mnohých občanov, pretože ide o komplexnú rekonštrukciu komunikácií, chodníkov, kontajnerových stojísk. Pribudne tam nové detské ihrisko a nová zeleň. Takže naozaj celé sídlisko v hornej časti Myjavy dostane novú tvár,“ vysvetlil hovorca mesta Marek Hrin.

Revitalizácia sídliska Pri štadióne sa týka konkrétne dvoch jeho vnútroblokov s celkovou revitalizovanou rozlohou viac ako 65-tisíc metrov štvorcových. V obidvoch blokoch plánujú rekonštrukciu komunikačných a spevnených plôch, kontajnerových stojísk, výmenu a doplnenie mestského mobiliáru a výsadbu zelene. V jednom z vnútroblokov plánujú rekonštrukciu existujúceho ihriska na multifunkčné športovisko.

„Vnútroblok 1 je územie ohraničené ulicami Štúrova, Hodžova, Bradáčova a 1. SNR. V rámci tejto časti revitalizujeme celkovo 34 681 m² plochy,“ pokračoval Hrin.

Vnútroblok 2 je územie ohraničené ulicami Bradáčova, Hodžova, M. Marečka, Trokanova a 1. SNR. V rámci neho revitalizujú celkovo 32 262 m² plochy.

„Sú to veci, ktoré samospráva aktuálne vyhodnotila, že sú pre ľudí potrebné. A pokiaľ by sa ich podarilo zrealizovať, tak určite by boli prínosom pre všetkých obyvateľov aj návštevníkov mesta, pretože celý projekt je svojimi aktivitami zameraný na regeneráciu sídliska uplatňujúci ekologické princípy ochrany a tvorby zelene,“ dokončil hovorca.

Predpokladaný začiatok realizácie projektu je naplánovaný na máj 2023. Celkové oprávnené výdavky na projekty sú vo výške 762 667,35 eura, poskytnutá výška nenávratného finančného príspevku je 724 667,35 eura a výška spolufinancovania mestom je 38 140,39 eura.