Predplatné
Prihlásiť sa
Trenčianský Štandard

Stredná škola v Starej Turej uspela v národnom projekte

SOŠ Stará Turá SOŠ Stará Turá. Foto: TSK

STARÁ TURÁ – Stredná odborná škola (SOŠ) v Starej Turej môže overovať kvalifikácie v sektoroch elektrotechnika, automobilový priemysel a strojárstvo.

Škola uspela v národnom projekte Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike. Informoval o tom Matej Plánek z komunikačného odboru Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Hlavným organizátorom projektu je Štátny inštitút odborného vzdelávania. Projekt sa zameriava na vytvorenie možností získania kvalifikácie mimo systému formálneho vzdelávania. Cieľom je vytvoriť a uviesť do praxe systém, na základe ktorého bude možné dať si overiť vedomosti, zručnosti a kompetencie získané napríklad v rôznych kurzoch či v neinštitucionálnom vzdelávaní.

„Na získanie kvalifikácie nebude potrebné vrátiť sa do školy a vzdelávať sa niekoľko rokov, ale stačí využiť svoje schopnosti nadobudnuté samoštúdiom, praxou a podobne. Po úspešnom absolvovaní dostanú účastníci skúšky osvedčenie o nadobudnutí kvalifikácie. Ide o doklad rovnocenný s tými, ktoré sú výsledkom školského vzdelávania,“ priblížil riaditeľ školy Milan Ďuroška s tým, že SOŠ je Centrom odborného vzdelávania a prípravy na informačné a komunikačné technológie.

Osvedčenie o kvalifikácii je akceptované zamestnávateľmi a porovnateľné s dokladom nadobudnutým v rámci školského vzdelávania. Overená kvalifikácia pomôže účastníkom skúšky zdokladovať ich vedomosti, zručnosti a kompetencie, čo im výrazne uľahčí uplatnenie na trhu práce.

(tasr)


Lukáš Dedík