Trenčianský Štandard

Denný psychiatrický stacionár pomáha vrátiť ľudí do bežného života

Psychiater a psychoterapeut Daniel Ralaus. Foto: Michal Večeřa

TRENČÍN – Byť pod denným dozorom psychiatra, psychológa alebo psychoterapeuta, zároveň fungovať vo svojom domácom prostredí, a teda nemusieť ležať v posteli psychiatrickej kliniky, môže byť pre veľa ľudí vhodným riešením.

Ľudia, ktorí sa po hospitalizácii na psychiatrickej klinike vracajú do bežného života, často ešte potrebujú pomoc. Návštevy psychoterapeuta jedenkrát alebo aj štyrikrát mesačne nemusia byť pre niekoho dostačujúce. Aj pre ľudí, ktorí potrebujú intenzívnejšiu psychoterapeutickú pomoc, existujú takzvané denné psychiatrické a psychoterapeutické stacionáre. Môže im to pomôcť, aby sa ich psychický stav nezhoršil natoľko, že by potrebovali hospitalizáciu. 

„Je to starostlivosť niekde medzi bežnou psychiatrickou ambulanciou a nemocnicou. Pacienti strávia u nás dopoludnie a popoludní sa vracajú k svojim rodinám. To znamená, že žijú vo svojom prirodzenom prostredí, ale nejakú časť dňa trávia u nás. Takže je to pre ľudí, ktorí nie sú natoľko chorí, že musia byť v nemocnici, ale nie sú ani natoľko fit, aby im stačila  štandardná ambulantná starostlivosť,“ uviedol Daniel Ralaus, psychiater a psychoterapeut.

Dennému psychiatrickému stacionáru sme sa podrobnejšie venovali tu:

Trenčiansky stacionár je zameraný na široké spektrum psychických ťažkostí. Liečia tu napríklad úzkostné ochorenia, depresívne poruchy, schizofréniu, ale aj psychotické ochorenia alebo poruchy príjmu potravy.  Časť pacientov vyhľadá pomoc pre nespokojnosti vo svojom živote, problémy v práci, v partnerstve, problémy so svojimi deťmi alebo s rodičmi, ktoré im narušujú psychickú stabilitu.

„Denný stacionár im môže poskytnúť formu intenzívnej skupinovej psychoterapie. Z terapeutických metód sú to pracovná terapia, arteterapia, muzikoterapia, asertívny tréning, nácvik sebaupokojujúcich alebo sebastabilizačných techník, práca s telom a s emóciami, takzvaná koncentratívna pohybová terapia a interakčné skupiny. To sú skupiny, kedy pacienti medzi sebou navzájom na seba reagujú a riešia svoje ťažkosti. Konkrétny program je prispôsobený na mieru každému pacientovi. Niektoré sú časovo ohraničené na tri mesiace, niektoré prebiehajú dlhodobo,“ objasnil Ralaus. 

V stacionári trenčianskej nemocnice pracuje tím 7 špecialistov, psychiatrov, psychológov a sestier s psychoterapeutickým vzdelaním. Denne sa na skupinových programoch zúčastní v priemere 22 ľudí. Starostlivosť o pacienta je hradená poisťovňou.

Trenčiansky psychiatrický stacionár založil v roku 1991 Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., bývalý primár psychiatrickej kliniky a zároveň jeden zo zakladateľov psychoterapie na Slovensku vôbec. Podobných štátnych stacionárov je na Slovensku asi len 18, ale v rámci pripravovaných zmien v psychiatrickej starostlivosti by sa to malo zlepšiť. V zahraničí sú denné stacionáre oveľa bežnejšie.

„V Mníchove je napríklad okolo 80 stacionárov. Komunitný typ psychiatrickej starostlivosti tam dobre  funguje. Oplatí sa aj ekonomicky, lebo je to predsa menej nákladné ako hospitalizácia pacienta v nemocnici s 24-hodinovou starostlivosťou. Existujú aj stacionáre pre deti, v Trenčíne poskytujeme starostlivosť dospelým pacientom. Do nášho stacionára sa môže prihlásiť ktokoľvek. Urobíme s ním rozhovor a zvážime, či je pre neho táto forma liečby vhodná. Ak nie, nasmerujeme ho tam, kde by mu s jeho konkrétnym problémom mohli pomôcť najlepšie. Niektorým ľuďom stačí jedno sedenie alebo trojmesačná terapia a ďalšiu pomoc nepotrebujú. Poskytujeme starostlivosť aj pacientom s chronickými ochoreniami, kde nie je reálne očakávať úplné uzdravenie, ale tým, že nás pacient pravidelne navštevuje alebo len má možnosť v prípade potreby prísť, mu vieme zmierniť utrpenie a zlepšiť kvalitu jeho života,“ uzavrel Ralaus.

Michal Večeřa
Ďalšie články