Trenčianský Štandard

Rozpočet na most Fiesta presiahne 10 miliónov eur

vizualizácia projektu Fiesta most. Zdroj: mesto Trenčín
Vizualizácia projektu Fiesta most. Foto: mesto Trenčín

TRENČÍN – Trenčianska radnica má v úmysle adaptovať starý železničný most na zelený most s novými funkciami. Celý projekt má stáť 10 106 476, 72 eur bez DPH. Mesto bude investíciu realizovať vďaka eurofondom. Zámer na vyhlásenie verejného obstarávania projektu Fiesta most schválili na dnešnom zasadnutí poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva.

Ako informoval vedúci útvaru investícií trenčianskej radnice Ján Korienek, most sa nachádza v atraktívnej polohe na kraji historického centra, kde po preložení železnice vznikol veľký potenciál na rozšírenie centra pre obyvateľov mesta, ale aj návštevníkov a turistov.

„Revitalizovaný most môže byť významnou pridanou hodnotou aj pre cestovný ruch, okrem iného spája dve významné, v súčasnosti realizované či pripravované nadregionálne cyklotrasy – Vážsku cyklomagistrálu na ľavom brehu a cyklotrasu Po stopách histórie (prepojenie Trenčína s Moravou) na pravom brehu,“ uviedol Korienek.

V súvislosti s pridelením titulu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026 mestu Trenčín je potrebná rýchla a výrazná adaptácia mosta na nové funkcie patriace k centru krajského mesta vrátane zapojenia mosta ako výrazného elementu do života a programu v rámci EHMK 2026. K tomu je potrebné zrealizovať päť objektov služieb s prináležiacimi terasami.

Zároveň je podľa neho potrebné napojiť most na priľahlé pešie a cyklistické komunikácie na oboch brehoch, dopravné napojenie (zásobovanie, záchranné zložky) na Ulici Ľudovíta Stárka a na cestu vedúcu od krytej plavárne k lodenici, prepojenie hrádze na ľavom brehu. Potrebná je aj komplexná revitalizácia priestoru pod mostom na relax a oddych.

Faktická námietka zaznela z úst poslanca Miloša Mičegu. Námietka sa týkala skutočnosti, že nik z poslancov nevidel projektovú dokumentáciu, chýbalo mu viac informácií. Mičega vyzval poslancov, aby sa prihlásil ten, kto skutočný projekt videl. „13 miliónov a vy neviete za čo? Videl niekto ten projekt?“ spýtal sa pléna.

Napriek Mičegovej námietke poslanci schválili návrh na verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na
uskutočňovanie stavebných prác „Fiesta most“.

(tasr, maj)

Mária Jakúbeková
Ďalšie články