Trenčianský Štandard

Cyklotrasa z Ladiec do Púchova bude o milión eur drahšia

Cyklotrasa z Ladiec do Púchova bude o milión eur drahšia. Foto: Radoslav Varga

PÚCHOV – Výstavba cyklotrasy z Ladiec do Púchova sa predraží a namiesto pôvodných 9,2 milióna eur bude stáť o približne jeden milión viac. Počas pondelkového kontrolného dňa na stavbe jedného z ôsmich úsekov Vážskej cyklomagistrály to potvrdil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.

Upozornil tiež, že vzhľadom na eurofondové financovanie musí dodatok k zmluve o dielo ešte prejsť kontrolou riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program.

Dvanásť kilometrov dlhý úsek cyklotrasy stavia od začiatku februára spoločnosť Strabag, ktorej cenová ponuka za 9,26 milióna eur bola vo verejnom obstarávaní nielen najnižšia, ale firma zároveň ponúkla aj najkratší čas výstavby zo všetkých účastníkov tendra.

Pred týždňom obe strany podpísali zmluvný dodatok, ktorým sa cena stavby navýšila na aktuálnych 10,3 milióna eur. Dôvod je rovnaký, ako pri stovkách ďalších stavieb po celom Slovensku – negatívny cenový vývoj na trhoch s niektorými komoditami a navýšenie cien stavebných materiálov po vypuknutí konfliktu na Ukrajine.

„V dodatku k zmluve o dielo, ktorý som podpísal, bola zapracovaná výhradne indexácia cien stavebných materiálov a stavebných prác, pričom dodatok podlieha kontrole riadiaceho orgánu, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Pevne verím, že nám ho schvália, pretože je vypracovaný presne podľa pokynov a štandardov Úradu pre verejné obstarávanie i samotného riadiaceho orgánu,“ podotkol trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Novú cyklotrasu budujú zhruba z jednej tretiny na obslužnej komunikácii vodohospodárov popri Kočkovskom kanáli, ale vďaka novovybudovanému cyklomostu prejde aj na pravý breh Váhu. Práve toto premostenie umožní cyklistom smerujúcim z Púchova do Lednických Rovní vyhnúť sa nebezpečným úsekom na ceste II/507 pri skládke Podstránie.

Pri cyklomoste sa na pondelkovom kontrolnom dni trenčiansky župan stretol so zástupcami zhotoviteľskej firmy. „Cyklomost premosťujúci staré koryto Váhu z belušského katastra do Lednických Rovní bude jediným cyklomostom na sto kilometrov dlhej Vážskej cyklomagistrále. Práce tu napredujú podľa harmonogramu, aj keď zhotoviteľ avizoval isté zdržanie práve pre zmenu technológie zakladania piliera tohto cyklomosta. Problematickým úsekom je aj prechod cyklotrasy po okraji skládky komunálneho odpadu na Podstrání, kde projektant navrhol variantné riešenie,“ priblížil závery kontrolného dňa Baška.

Jeho slová o časovom zdržaní pri výstavbe cyklomosta potvrdil aj Ján Micheľ zo spoločnosti Strabag. „Cyklomost s dvomi oporami a jedným pilierom je jednoznačne najnáročnejšou časťou celej stavby, voči pôvodnému projektu sa menil spôsob zakladania a ochrany stavebnej jamy. Urobíme však všetko pre to, aby sme pri dodržaní všetkých technologických postupov časový sklz dobehli a dielo odovzdali v tom termíne, ku ktorému sme sa zaviazali pri podpise zmluvy,“ skonštatoval Micheľ.

Podľa zmluvy by cyklotrasu mali odovzdať do užívania do 305 dní od začiatku výstavby, teda počas novembra. Už na rozhraní júna a júla by však mali byť vyasfaltované jej prvé tri kilometre pozdĺž Kočkovského kanála.

Cyklotrasa Ladce – Púchov je v poradí štvrtým z ôsmich úsekov Vážskej cyklomagistrály. Popri 21 kilometrov dlhom spojení Nového Mesta nad Váhom s Trenčínom cyklisti využívajú tiež viac ako 13-kilometrový úsek medzi Hornou Stredou a Novým Mestom nad Váhom a štvorkilometrové prepojenie Púchova s Nosickou priehradou. Po kompletnom dobudovaní bude Vážska cyklomagistrála merať 100 kilometrov a spojí hranice Trenčianskeho kraja so Žilinským a Trnavským krajom.

Radoslav Varga
Ďalšie články