Trenčianský Štandard

Prečo parkovacie karty zdraželi o viac ako 100 %? Mesto uvádza dôvody

Prečo parkovacie karty zdraželi o viac ako 100 %. Foto: Tomáš Somr
Mestský úrad v Trenčíne. Foto: Tomáš Somr

TRENČÍN – Ako sme v utorok informovali, Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo úpravy vo Všeobecne záväznom nariadení (VZN) o dočasnom parkovaní, podľa ktorého sa riadi celý systém parkovania v Trenčíne.

Skôr, ako si povieme, ako mesto vysvetľuje toto enormné zdraženie, ozrejmime si, na čo sa nové pravidlá vzťahujú.

Na stránke mesta sa dočítate, že zmeny sa týkajú „cien parkovania, poskytovania zliav, zrušenia niektorých oslobodení od úhrady parkovného a upravujú sa aj niektoré podmienky pre vydanie parkovacej karty. Mení sa tiež platnosť návštevníckej karty z dvoch na tri dni.“

Čo je a čo nie je cieľom zdražovania?

„Cieľom prijatých opatrení nie je výber prostriedkov do mestskej pokladne. Príjmy z parkovného sú od začiatku regulácie použité prioritne iba na zlepšenie mobility v meste. Napríklad vlaňajšie príjmy nepokryli ani polovicu výdavkov, ktoré mesto investovalo do výstavby a obnovy chodníkov, cyklotrás, ciest a parkovísk,“ uviedlo mesto na svojom webe a priložilo tabuľku s údajmi zo Záverečných účtov mesta Trenčín.

príjem z parkovania      6 039 534 eur
výdavky na správu a údržbu komunikácií a parkovísk      9 476 943 eur
výdavky na výstavbu a rekonštrukciu komunikácií a parkovísk    16 145 223 eur
výdavky na MHD    13 653 284 eur
web mesta Trenčín

Podľa mesta príjmy z parkovania od roku 2018 tvorili 6 miliónov eur, no investície do výstavby a rekonštrukcie ciest, chodníkov, cyklotrás a parkovísk dosiahli 16 miliónov eur. Rozdiel v príjmoch a výdajoch tak robí približne 10 000 000 eur. „Teda príjmy z parkovania pokryli len 40 % vynaložených financií, zvyšných 60 % muselo mesto pokryť z iných zdrojov.“

O akej regulácii je reč?

„Regulácia parkovania neznamená dobiehať nakupovanie vozidiel budovaním nových parkovísk. Cieľom regulácie je spomaliť nárast áut v meste. Pri zábere verejného priestoru treba mať na mysli aj to, že vyše polovica obyvateľov Trenčína auto nemá, ale svojimi daňami sa napriek tomu spolupodieľajú na budovaní a údržbe parkovacích miest v meste,“ vysvetlilo mesto.

Navýšenie cien v roku 2019 sa týkalo 2. a 3. kariet na byt a abonentských kariet. Pre udržanie optimálnej obsadenosti parkovacích miest v tom čase postačovalo korigovať skupinu 2. a 3. kariet. Cenu pre 1. kartu na byt vtedy mesto nezvyšovalo. Po zvýšení cien 2. a 3. kariet na byt a ceny abonentských kariet sa ich počet znížil, no odvtedy rastie len mierne.

Mesto považuje za chybu, že cenu kariet nezvýšilo už skôr

„Prvé parkovacie karty na byt tvoria dnes až 75 % zo všetkých kariet. Preto, ak hovoríme o regulácii, musí sa týkať aj tejto najväčšej skupiny kariet. Nie je možné sa naďalej spoliehať na to, že v meste sa udrží funkčný systém parkovania bez úpravy aj ich ceny. Prvá karta na byt stála od roku 2016 bez akýchkoľvek úprav len 20 eur,“ ozrejmilo mesto. Túto sumu považuje za veľmi nízku. „Pri jej úprave sa teraz použilo väčšie percentuálne navýšenie tak, aby sa vyššou cenou dosiahla regulácia, teda zníženie počtu parkovacích kariet aj v skupine prvých kariet na byt. To, že sme počas uplynulých rokov ani raz nezvýšili aj ceny kariet pre prvé vozidlo, spätne považujeme za chybu, dnes nemuselo byť navýšenie také skokové,“ dodalo.

Na záver trochu štatistiky

V okrese Trenčín každoročne pribudne cez tisíc vozidiel (medziročný nárast sú 2 %). Tento nárast je vidieť aj v počte predaných parkovacích kariet. Mesto pritom prevádzkuje približne 9-tisíc platených parkovacích miest, pričom ročne predá asi 10-tisíc kariet (pozor, nie návštevníckych).

„Pri 2 % náraste by mesto malo každoročne vybudovať nových 180 – 200 miest, aby dokázalo zachovať terajší štandard parkovania a obsadenosť parkovísk. Ak zvýšením cien dokážeme znížiť 2 % nárast na 0 %, ušetríme 2 750 metrov štvorcových zelene ročne (to je iba plocha parkovacích miest, bez prístupových komunikácií).“

Mária Jakúbeková
Ďalšie články