Trenčianský Štandard

Dubnica zainvestuje do rozsiahlej revitalizácie

Dubnica nad Váhom zainvestuje do rozsiahlej revitalizácie. Foto: Pixabay

DUBNICA NAD VÁHOM – Veľká časť detských ihrísk a športovísk v Dubnici nad Váhom je v nevyhovujúcom technickom stave. Revitalizáciu bude samospráva hradiť z vlastných zdrojov.

V uplynulých dvoch rokoch mesto Dubnica nad Váhom obnovilo športoviská na všetkých troch základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti. Tie sú v poobedňajších hodinách podľa prevádzkového poriadku dostupné aj širokej verejnosti. No priestor na zmysluplné trávenie voľného času chcú kompetentní poskytnúť aj širokej verejnosti priamo na jednotlivých sídliskách.

Spolu tak zrevitalizujú 7 lokalít, pričom v tomto roku pristúpia k renovácii štyroch z nich. Súčasťou obnovy bude aj rekonštrukcia športových povrchov, spevnených plôch, doplnenie verejnej zelene, osvetlenia a mobiliáru, v rámci ihrísk budú vymenené dopadové plochy a hracie prvky. Všetko však závisí od konkrétnej lokality. 

„Na sídlisku Pod hájom pri polyfunkčnej budove vznikne nové a oplotené multifunkčné ihrisko s bránkami pre všetky druhy športov, zrekonštruované bude aj detské ihrisko. Na Partizánskej ulici plánujeme doplniť k existujúcemu ihrisku malú workoutovú zónu, na Kollárovej ulici sa zameriame na revitalizáciu hokejbalového ihriska a napokon na sídlisku Centrum II okrem revitalizácie detského ihriska pristúpime takisto k obnove športoviska – rovnako aj tu vznikne viacúčelové ihrisko s oplotením a bránkami, doplnené bude aj malé workoutové ihrisko,” povedala pre redakciu Mária Škvarová zo sekretariátu primátora mesta.

Revitalizáciu športovísk a detských ihrísk bude samospráva hradiť z vlastných zdrojov. Okrem uvedených štyroch plánovaných investičných akcií chce mesto v tomto roku venovať pozornosť aj rekonštrukcii zostáv a dopadových plôch na detských ihriskách na sídlisku Pod kaštieľom a v mestskej časti Prejta.

„V súčasnosti začala aj revitalizácia vnútrobloku sídliska Pod hájom – časť Účko, kde v rámci eurofondov za viac ako 600 000 eur obnovujeme celý vnútroblok, od detského ihriska cez nové workoutové ihrisko a prvky pre seniorov, po doplnenie mobiliáru, osvetlenia, opravy chodníkov, vybudovanie malého amfiteátru a informačných tabúľ,” doplnila Škvarová.

Denisa Hošková
Ďalšie články