Trenčianský Štandard

Primátorovi Bánoviec navýšili finančný limit

Primátor mesta Bánovce nad Bebravou Róbert Gašparík. Foto: Radovan Stoklasa/TASR

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU – Primátor Bánoviec nad Bebravou Róbert Gašparík bude môcť robiť rozsiahlejšie úpravy v mestskom rozpočte. 

A to až do sumy 5-tisíc eur. Navýšenie limitu schválili mestskí poslanci na rokovaní v rámci zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami. Zmenu odôvodnili zvyšujúcimi sa cenami energií, tovarov, služieb, pre ktoré musí bánovská radnica čoraz častejšie riešiť pokrytie neočakávaných výdavkov. 

„Limit sa zvyšuje v jednotlivom prípade zo súčasných 3 000 eur na 5 000 eur, zároveň sa zavádza ročný limit na výkon jednotlivých rozpočtových opatrení, a to sumárne v maximálnej výške 50 000 eur,“ informovala vedúca finančného odboru mestského úradu Eva Straňáková. Navrhovaný limit pre primátora bol však pôvodne vo výške 10 000 eur, čo je v okolitých obciach a mestách štandard. 

Samospráva sa doposiaľ riadila zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta, ktoré vypracovala a schválila ešte v roku 2013. Odvtedy ich šesťkrát aktualizovala šiestimi doplnkami. „Vzhľadom na to, že od tohto obdobia boli niekoľkokrát zmenené zákonné normy, ktoré majú vplyv na hospodárenie mesta s finančnými prostriedkami, ako i na samotný rozpočtový proces, je potrebné vydať nové zásady,“ zdôvodnila Straňáková, podľa ktorej ide hlavne o zosúladenie, zadefinovanie príjmov a výdavkov rozpočtu a tiež rozpočtových opatrení s platnými normami. 

(tasr, deh)

Denisa Hošková
Ďalšie články