Trenčianský Štandard

Vo vlastnej réžii. Prievidza zabezpečí časť odpadového hospodárstva

Vo vlastnej réžii. Prievidza zabezpečí časť odpadového hospodárstva. Foto: Pixabay
Vo vlastnej réžii. Prievidza zabezpečí časť odpadového hospodárstva. Foto: Pixabay

PRIEVIDZA – Mesto Prievidza si zabezpečí časť odpadového hospodárstva vo vlastnej réžii, a to cez novú obchodnú firmu.

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti Prievidzské odpadové hospodárstvo (POH) bude nakladanie s komunálnym odpadom. Založenie firmy odobrili mestskí poslanci na svojom pondelňajšom rokovaní. „Založením POH samospráva reaguje na analýzu odpadového hospodárstva, ktorá poukázala na skutočnosť, že pre mesto je výhodné mať vlastnú odpadovú spoločnosť,“ uviedol vedúci právnej kancelárie mesta Róbert Pietrik. Mestská spoločnosť by podľa neho mala služby robiť minimálne lacnejšie a predpoklad je, že aj kvalitnejšie. „Hlavne by mohla byť operatívnejšia, operatívnejšie vnímať potreby obyvateľov a sledovať legislatívu, ktorá je dosť kreatívna,“ doplnil.

Novozaložená mestská obchodná spoločnosť bude mať na začiatku na starosti kompostáreň, zber a zvoz kuchynského odpadu i zeleného odpadu. Radnica pôvodne počítala s tým, že POH začne fungovať od 1. januára budúceho roka, je však možné, že to bude i skôr, minimálne čo sa týka kompostárne. „POH bude mať v správe i majetok, buď formou nájomnej alebo komisionárskej zmluvy, v rámci ktorej bude spravovať zariadenia na kompostovanie i prevádzku kompostárne,“ vysvetlil Pietrik.


Konateľom POH so základným imaním vo výške 5-tisíc eur bude Pietrik, vo valnom zhromaždení bude primátorka Katarína Macháčková, v dozornej rade bude pôsobiť trojica poslancov – viceprimátor Norbert Turanovič, Ján Kuchárik a Július Gális. Jediným spoločníkom bude mesto Prievidza.


Samospráva nevylúčila, že POH by do budúcnosti mohla mať na starosti i zber a nakladanie s komunálnym odpadom. „Z analýzy vyplynulo, že do budúcna je zámerom a cieľom, aby sme mali kompletné odpadové hospodárstvo, teda aj zvoz klasického komunálneho odpadu. Nie je to však úplne jednoduché, keďže je to extrémne finančne náročné vzhľadom i na to, že od 1. januára 2024 sa má zaviesť mechanická úprava odpadu, ktorá značne zaťaží samosprávy,“ skonštatoval Pietrik.

(tasr)

Mária Jakúbeková
Ďalšie články