Trenčianský Štandard

Vzdelávajú mladých cimbalistov

V Trenčíne vzdelávajú mladých cimbalistov. Foto: TNOS

TRENČÍN – Trenčianskemu osvetovému stredisku sa už niekoľko rokov darí úspešne realizovať tvorivú dielňu, ktorá sa teší záujmu zo strany mladých hudobníkov.

Napriek tomu, že si mnohí z nás spájajú cimbal predovšetkým s folklórnou tradíciou, v ostatných rokoch upevnil svoje postavenie aj v oblasti populárnej či vážnej hudby. No rovnako rastie aj záujem o výučbu hry na tento výnimočný nástroj.

V termíne od 6. do 8. marca 2023 sa tak v Trenčíne v priestoroch ZUŠ Karola Pádivého opätovne uskutoční podujatie Cimbalová dielňa 2023, zameraná na teoretické aj praktické vzdelávanie mladých amatérskych cimbalistov, ktorí môžu získať nové zručnosti v oblasti klasickej a folklórnej hry.

Lektorom projektu bude predseda Slovenskej cimbalovej asociácie a pedagóg Akadémie umení v Banskej Bystrici Martin Budinský, ktorý v spolupráci s Fondom na podporu umenia odborne viedol už viacero podobných podujatí. Pre popularizáciu cimbalovej hudby je nepochybne dôležité pravidelné pôsobenie profesionálov medzi laikmi. Okrem systematického vzdelávania tak môžu byť inšpiráciou aj pre ich budúci rozvoj.

V Trenčíne našla séria týchto podujatí svoje opodstatnenie. Dvaja bývalí účastníci dielní totiž v súčasnosti študujú hru na cimbal na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici.

Pripomíname, že vstup na podujatie je zdarma.

Denisa Hošková
Ďalšie články