Trenčianský Štandard

Tomáš Michalík, archeológia a praveký Trenčín

Žili ľudia v okolí Trenčína už pred 100 000 rokmi? Ako sa hľadajú praveké poklady?  

Vyštudoval právo a archeológiu v Bratislave. Je zástupcom riaditeľa Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Ako zamestnanec Ministerstva kultúry bol pri zrode viacerých zákonov, ktoré chránia dedičstvo našich dávnych predkov. O archeológii ako takej, o tom, ako sa žilo v ďalekej minulosti v okolí Váhu, o ochrane kultúrneho dedičstva a o pokladoch, ktoré sa našli neďaleko Trenčína nám porozpráva hosť nášho ďalšieho podcastu Tomáš Michalík.

Ďalšie články