Trenčianský Štandard

Moderná technológia dohliadne na osamelo žijúcich seniorov

TRENČÍN – Už od marca budú môcť seniori v Trenčianskom kraji, prípadne ľudia s rizikovým ochorením alebo ťažkým zdravotným postihnutím, využiť bezplatnú starostlivosť na diaľku.

Bude fungovať cez elektronický systém  IDA – Inteligentná domáca asistentka, ktorý bez kamier, mikrofónov a celkového narušenia súkromia zaznamenáva nepretržite 24 hodín denne údaje o pohybe v domácnosti. 

Ak vznikne krízová situácia v podobe pádu, náhleho zhoršenia zdravia alebo pohybu cudzej osoby v domácnosti, IDA pošle upozornenie dohliadajúcim osobám. Najbližší príbuzní, susedia alebo priatelia tak môžu včas privolať pomoc. Domácnosť užívateľa ale musí byť vybavená pevným internetom, pre monitorovanie pohybu mimo domácnosti je nutné aktivovať základné mobilné dáta.

„Zástupcovia miest, obcí a zariadení sociálnych služieb – budúci poskytovatelia sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, si vyskúšali prácu s aplikáciou IDA, aby sa v nej vedeli orientovať. Skúšali, ako budú nastavovať alarmy pre monitorovanie domácností, ako bude prebiehať riešenie technických otázok cez helpdesk, zadávanie požiadaviek na inštaláciu a demontáž zariadení, výmenu batérií či servisný zásah,“ vysvetlila Ivana Čarnogurská z Oddelenia stratégie regionálneho rozvoja a implementácie projektov Úradu TSK.

S prostredím aplikácie sa zoznamovalo prvých 11 poskytovateľov, ktorí evidujú záujemcov o novú sociálnu službu. Počas marca sú teda reálne pripravení zaregistrovať sa do projektu a začať s jej poskytovaním koncovým užívateľom.  

Zdroj: TSK

Denisa Hošková
Ďalšie články