Považská Bystrica chce oživiť kaviareň v dome kultúry

334040398_548502717091696_4605007743057463398_n Považská Bystrica chce oživiť kaviareň v dome kultúry. Foto: FB mesta Považská Bystrica

POVAŽSKÁ BYSTRICA – Dom kultúry bol vo veľmi zlom stave – zatekajúca strecha, zničený interiér. Mesto začalo s jeho postupnou rekonštrukciou.

Ako uviedli predstavitelia Považskej Bystrice na oficiálnej webstránke mesta, dom kultúry získali do svojho majetku na konci roka 2021. Nedávno vyhlásili obchodnú verejnú súťaž na nebytové priestory vo foyer – jedným z cieľov by malo byť sfunkčnenie kaviarne.

„Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva sme vyhlásili obchodnú verejnú súťaž  na nebytové priestory o celkovej výmere 178,13 m2. Ide o priestory kaviarne na prízemí, plus skladové priestory,“ uviedol prednosta mestského úradu Michal Hamar.

Podľa Hamara je minimálna výška nájomného stanovená na 46, 80 eur na meter štvorcový na rok, čo dovedna robí až 8 336,48 eur. Nájomnú zmluvu možno uzatvoriť na 15 rokov.

Nutná rekonštrukcia

„Máme pripravené vizualizácie, ako by kaviareň mala vyzerať. Záleží nám na tom, aby bola zohľadnená pôvodná architektúra foyer domu kultúry. Náklady na rekonštrukciu predmetu nájmu je možné započítať na úhradu nájomného v rozsahu najviac 75 percent z celkovej výšky nájomného za celú dobu nájmu,“ zdôraznil prednosta mestského úradu.

Na stránke mesta sa uvádza, že spôsob využitia priestorov nesmie predstavovať rušivú činnosť vo vzťahu k prevádzke budovy pre kultúrne účely.

„Chceme, aby bola daná kaviareň k dispozícii aj pre návštevníkov kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných v budove,“ uviedol Hamar.

Verejnú súťaž vyhlásili 28. februára. Návrhy je možné posielať do 17. apríla 2023 do 13:00. Súťaž bude mať dve kolá.

„V prvom kole budú predložené súťažné návrhy v písomnej forme, v druhom kole sa uskutoční elektronická aukcia prostredníctvom certifikovaného systému spoločnosti oprávnenej realizovať elektronické aukcie,“ uzavrel Hamar.

Podrobnejšie informácie o predmetnej súťaži nájdete na stránke mesta www.povazska-bystrica.sk v sekcii „elektronická úradná tabuľa“.

Zdroj: Mesto Považská Bystrica


Ďalšie články