Trenčianský Štandard

Nie je vzdelávanie ako vzdelávanie

 TRENČÍN – Vyučovanie v prírode, prepájanie teórie s praktickými ukážkami zo života a budovanie nielen praktických, ale aj sociálnych zručnosti dieťaťa je to, o čo sa snažia učitelia a vychovávatelia v lesnom klube Handrbolka v Kubrici. Od roku 2018 poskytujú aj vzdelávanie 1. stupňa základnej školy. 

Nie je vzdelávanie ako vzdelávanie. Bývalé učiteľky zo Základnej školy v Kubrej si povedali, že to skúsia inak. V roku 2015 si založili občianske združenie Handrbolka a začali prevádzkovať takzvanú lesnú škôlku.

Alena Hudecová, zakladateľka Handrbolky: „Čo sa týka rozdielu medzi lesnou škôlkou a štátnou, je to, že vlastne deti trávia skoro celý čas vonku v prírode. Tam prebieha aj vzdelávanie. Prídu sa do zázemia len naobedovať, vyspinkajú sa a opäť idú do prírody.“

A to za každého počasia. Či prší alebo sneží, či je teplo alebo zima.

Alena Hudecová, zakladateľka Handrbolky: Chodí sa za ovečkami, chodíme napríklad pozerať včely, stáčame tu med, deti si pestujú a polievajú bylinky. Pokrývame presne štandardy, ktoré sú dané pre škôlku, len to robíme inak.“

Všetko fungovalo, deti aj rodičia boli spokojní, a tak sa v Handbolke rozhodli pokračovať so vzdelávaním detí aj na úrovni prvého stupňa základnej školy. V roku 2018 založili vzdelávaciu skupinu.

Veronika Suchovská, učiteľka: „Čo sa týka prírodovedy, tak v prvom ročníku som robila veci na viac, lebo celý obsah učebnice prírodovedy vlastne už mali absolvovaný v škôlke. A ďalšia vec je, že sa vedeli medzi sebou rozprávať, vedeli sa dohodnúť, vedeli si vyriešiť konflikt. Mali veľmi dobre zvládnuté sociálne zručnosti.“

Deti nemajú klasické 45-minútové vyučovacie hodiny. Učia sa v dlhších blokoch a viacero predmetov súčasne. Dokonca z predmetov nedostávajú ani žiadne známky.

Alena Hudecová, zakladateľka Handrbolky: „Nie je naším cieľom, aby deti zbierali známky. Oni vlastne idú po skúsenostiach, po vlastnom záujme. Oni sa navzájom motivujú a preto ich to aj baví, ďalej spoznávať. U nás sú hodnotení slovným hodnotením a oficiálne vysvedčenie so známkami dostávajú z kmeňovej školy.“

Kmeňovou základnou školou Handrbolky je Základná škola v Kubrej, kam chodia deti na polročné a koncoročné preskúšanie. To, že tento spôsob vzdelávania funguje, majú otestované na žiakoch, ktorí nastúpili na druhý stupeň do klasickej základnej školy.

Veronika Suchovská, učiteľka: Prechod prebehol veľmi prirodzene a príjemne. Radi sa učia, radi skúmajú nové veci. Potešilo ma aj to, že stavajú na veciach, ktoré sa tu naučili. Aj povedali, že sa im veľa vecí zišlo, na ktorých stavajú ďalej. Ešte stále majú v sebe chuť zo skúšania a poznávanie, neboja sa nových vecí.

Handrbolka nie je zaradená do školského systému vzdelávania a je preto plne hradená rodičmi. Ak by ste mali záujem, môžete Handrbolku navštíviť 8. a 9. marca v rámci dní otvorených dverí. Všetky ostatné informácie nájdete na www.handrbolka.sk.

Veronika Suchovská, učiteľka: „Učiť sa z knižky o tom, ako má vyzerať strom, je podľa mňa veľmi absurdné, keď môžeme ísť pod ten strom a chytiť ho, ovoňať ho. A naozaj môžeme vidieť a rozumieť tomu stromu priamo v lese. Takže toto je ten veľký rozdiel, že sa to dá.“

Michal Večeřa
Ďalšie články