Trenčianský Štandard

Marcový termín rekonštrukcie cesty

Trenčianska župa položí nový asfalt naprieč Starou Turou

 STARÁ TURÁ – V polovici marca tohto roku spustia práce na rekonštrukcii cesty II/581. Starú Turú čakajú dopravné obmedzenia.  

Jedná sa o ďalšiu zo šiestich etáp, v ktorých Trenčianska župa v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu postupne z eurofondov opravuje 24 km tejto cesty.

Tri etapy rekonštrukcie na úsekoch Palčekovo v dĺžke 1,2 km, Hrašné – Myjava v dĺžke 4,6 km a Turá Lúka – Myjava v dĺžke 3,8 km boli zrealizované do roku 2022. Pri najbližšej etape to bude 4,02 km dlhý úsek vedúci mestom Stará Turá, kde sa v intraviláne jedná konkrétne o ulice Mýtna a Husitská cesta.

Na sociálnej sieti o tom informoval po pracovnom stretnutí na Odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu v Novom Meste nad Váhom primátor Starej Turej Leopold Barzscz.

„Nepôjde iba o položenie nového asfaltového povrchu od Technických služieb až po benzínovú pumpu. Snáď najkomplikovanejšou časťou bude komplexná rekonštrukcia premostenia potoka v blízkosti kruhového objazdu, čo si vyžiada obmedzenie a presmerovanie dopravy v meste,“ informoval primátor.

Tak ako aj v predchádzajúcich etapách sa pritom bude dbať na čo najplynulejší prechod dopravy a úsek bude podľa časového harmonogramu realizovaný po častiach.

Zhotoviteľ bude mať na jeho dokončene 233 dní odo dňa odovzdania staveniska. Celkové oprávnené výdavky na projekt sú vo výške 6,65 milióna eur.

„Na Okresnom úrade v Novom Meste nad Váhom prebehla k tejto rekonštrukcii pracovná porada, kde boli prizvaní aj naši zástupcovia z mesta. Tak isto tam bol zástupca zhotoviteľa, dopravní inžinieri a boli nám poskytnuté prvotné informácie, že je plánovaná rekonštrukcia tejto cesty v celej dĺžke, ktorá prechádza Starou Turou. Zároveň sa hovorilo o obmedzeniach, čo sa týka nášho mesta, ktoré nám môžu vzniknúť. Postupne ich budeme špecifikovať. Keďže ide o rekonštrukciu celej komunikácie, nejaké obmedzenia budú a našou úlohou je vopred informovať, aby sa vedeli na to občania prichystať,“ povedal pre Terajšok Miroslav Krč z komunikačného oddelenia kancelárie primátora mesta Stará Turá.

Definitívne výstupy o postupnosti jednotlivých krokov bude vedenie mesta preberať s kompetentnými zložkami na pracovnom stretnutí ešte v mesiaci február.

Ďalšie články