Trenčianský Štandard

Aj v zime môžete stretnúť medveďa

Stopa medveďa

  V posledných rokoch sa stáva, že ľudia stretávajú v prírode medvede aj na miestach, kde ich nikto predtým nevidel. Zimy sú teplejšie a nie je nemožné natrafiť na medveda aj v dobe, kedy by mal spať takzvaným zimným spánkom.  

Národné lesnícke centrum eviduje v minulom roku 9 prípadov napadnutia človeka medveďom so zranením. Je to oproti rokom 2018, 2019 a 2020 trojnásobný nárast. Podobný nárast sa dá predpokladať aj v počte stretnutí s medveďom, pri ktorých človek neutrpel zranenia. Posledný hlásený útok medveďa sa stal 24. 1., keď mladý, asi 100-kilogramový medveď napadol a pohrýzol bežca nad Kanianskymi lazmi v okrese Prievidza.

Alojz Kaššák, Slovenská poľovnícka komora: To, že nie všetky medvede spia, nie je nič nové. Ten, kto ide do prírody, musí rátať s tým, že sa naozaj môže s medveďom stretnúť aj v zime. V podstate tie medvede spia nepravým zimným spánkom. A ak nie je naozaj tuhá zima, tak jednoducho veľakrát nezaľahnú.

Neustály spor medzi poľovníkmi a ochranármi o tom, či je medveď na Slovensku premnožený alebo nie, a či je alebo nie je treba ich počet regulovať, je stále nevyriešený a nezhodnú sa ani v číslach.

Alojz Kaššák, Slovenská poľovnícka komora: Posledná informácia, ktorá bola zo Štátnej ochrany prírody na základe sčítania, ktoré nie je celkom jasné, kto robil, je, že Štátna ochrana prírody povedala číslo 1000 kusov medveďov. My hovoríme viac ako 2000 medveďov, ale neustále sa rozširuje aj areál výskytu medveďa a to aj do takých končín, kde ho niekoľko desiatok, možno sto rokov nikto nevidel.

Problematické sú hlavne takzvané synantropné medvede, ktoré si na prítomnosť človeka zvykli a neboja sa ho. Navštevujú lokality blízko obcí alebo priamo v nich, najmä za účelom potravy.

Alojz Kaššák, Slovenská poľovnícka komora: To rozširovanie  areálu medveďa nie je z toho dôvodu, že medveď sa zrazu rozhodol, že sa začne túlať. Svedčí to o tom, že tá populácia je v určitých lokalitách presýtená a mladšie jedince sú vytláčané tými dominantnými na okraj teritória. Tak prenikajú do  nových lokalít.

Problematické synantropné medvede rieši zásahový tím. Nad reguláciou počtu medveďov sa zatiaľ neuvažuje. Tak aspoň niekoľko rád ako sa správať pri stretnutí s medveďom.

Alojz Kaššák, Slovenská poľovnícka komora: Je dobré, keď sa pohybujete po lesných cestách, turistických chodníkoch a podobne. Žiadne behanie niekde po húštinách, po kalamitisku, po nejakom neprehľadnom priestore. Ak vidíte medveďa, tak treba na neho polohlasne prehovoriť. Ukázať mu, že som človek, prehovoriť na neho, to väčšinou stačí. A pomaly odcúvať od neho, pozorujúc ho, čo ten medveď bude robiť. Väčšinou to vyhodnotí tak, že sa jednoducho dá na štyri a odíde.

Michal Večeřa
Ďalšie články