Trenčianský Štandard

Prievidza šetrí energiu vďaka fotovoltike

Prievidza šetrí energiu vďaka fotovoltike. Foto: Pixabay
Prievidza šetrí energiu vďaka fotovoltike. Foto: Pixabay

PRIEVIDZA – Minulý mesiac osadili na budovu Správy majetku mesta Prievidza (SMMP) fotovoltické panely, ktoré by mali pokryť jej energetickú spotrebu.

„Vzhľadom na enormný nárast cien elektrickej energie sme prijali na SMMP rozhodnutie, že vybudujeme vlastné fotovoltické zariadenie, ktoré by malo pokrývať spotrebu energie v našom sídle spoločnosti – teda spotrebu administratívnej budovy,“ skonštatoval vedúci ekonomického úseku Roderik Weissabel.

„Po viacerých konzultáciách s rôznymi spoločnosťami, zaoberajúcimi sa fotovoltikou, desiatkami hodín strávených nad zberom údajov, ich vyhodnocovaní a následnými prepočtami, sme sa rozhodli vybudovať fotovoltické zariadenie o výkone 10 kWp,“ doplnil.

Mesto Prievidza na svojom webe uvádza, že v auguste 2022 spustili proces výstavby fotovoltických panelov na strechách garáží v areáli SMMP – od oficiálnej žiadosti o pridelenie rezervovanej kapacity, cez vypracovanie projektovej dokumentácie a statického posudku konštrukcie na umiestnenie fotovoltických panelov, ohlásenia drobnej stavby na príslušnom úrade, verejného obstarávania na zhotoviteľa projektu až po samotnú výstavbu.

„Celý proces vybudovania tohto prvého malého zdroja elektrickej energie sa úspešne zavŕšil 21. 2. 2023, kedy sa zariadenie, po všetkých oznamovacích povinnostiach a odsúhlasení od SSD, podarilo spustiť do prevádzky,“ uviedli na stránke mesta.

Investícia údajne stála 17 000 eur bez DPH. Predpokladaná doba návratnosti je 6, 5 roka, pričom životnosť panelov by mala trvať až 25 rokov.

„Veľmi sa teším tomuto pilotnému projektu, ktorého cieľom je pokryť spotrebu energie z vlastných zdrojov a čo najlepšie tak hospodáriť s finančnými prostriedkami,“ uviedla primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková.

Mesto na svojej stránke avizuje, že ďalším krokom má byť vlastné úložisko nespotrebovanej energie. Po analýze dostupných údajov o výrobných procesoch, spotrebe a reálnej úspore energie mesto počíta s možnosťou ďalších lokálnych fotovoltických zdrojov energie.

Zdroj: web mesta Prievidza

Mária Jakúbeková
Ďalšie články