Trenčianský Štandard

Partizánske zakročilo proti požívaniu alkoholu

Partizánske zakročilo proti požívaniu alkoholu. Foto: Unsplash

PARTIZÁNSKE – Zákaz požívania alkoholických nápojov sa v Partizánskom rozšíri o námestie na sídlisku Luhy. Novú lokalitu zaradila samospráva do všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o podmienkach požívania alkoholických nápojov na území mesta, ktoré rieši územia s problémami z hľadiska ochrany verejného poriadku.

Miestnu normu schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom februára.


Mesto VZN v zmysle zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov zakazuje požívanie alkoholických nápojov denne v čase od 7:00 do 5:00 nasledujúceho dňa. Týka sa detských ihrísk, Parku M. R. Štefánika, Parku J. A. Baťu, Parku Eliáša Pravotického, Parčíka Alexandra Dubčeka a chráneného prírodného areálu Bielické bahná v katastri Veľkých Bielic.

„Pri tvorbe tohto VZN bola snaha dostatočne konkrétne vytypovať lokality, kde sa vyskytoval problém z hľadiska ochrany verejného poriadku,“ uviedla radnica.


Aktualizácia miestnej normy rozšírila zákaz požívania alkoholu konkrétne na priestranstvo pri potravinách na ulici Malá okružná. Lokalitu schválila samospráva v rámci príslušného VZN ako verejné priestranstvo vlani v októbri, čím ho jasne priestorovo vymedzila, a tým tam mohla uplatniť zákaz požívania alkoholických nápojov.

(tasr)

Mária Jakúbeková
Ďalšie články