Trenčianský Štandard

Plasty, kovy a tetrapaky spolu

Plasty, kovy a tetrapaky spolu

 TRENČÍN – Každé mesto a obec môže mať rozdielny spôsob triedenia a zberu odpadov. Je to závislé od zberovej spoločnosti a jej možností, ako aj od triediacich liniek, na ktoré zvážajú odpad. 

Z dôvodu zmeny zákona o takzvanej nulovej donáškovej vzdialenosti triedeného odpadu nastalo v Trenčíne od 1. januára viacero zmien. Tá najzásadnejšia sa týka majiteľov rodinných domov.

Zuzana Čachová, útvar životného prostredia MsÚ Trenčín: Každý rodinný dom musí mať triedený zber zabezpečený už priamo zo svojej domácnosti. Do rodinných domov rozmiestňujeme 240-litrové nádoby na papier. V decembri sme rozmiestnili Dolné mesto, Centrum, Juh. Teraz pokračujeme na Zámostí a do konca februára by malo byť pokryté celé mesto. Pre sídliskové časti to znamená, že na každom stojisku, kde má bytový dom komunálnu nádobu, už musia byť umiestnené všetky nádoby na triedený zber, aby to mali rovnako ďaleko občania a aby sa zvýšila miera vytriedenia.

Druhou zásadnou zmenou je, že z mesta zmiznú červené a oranžové nádoby. Plasty, kovy aj tetrapaky sa budú dávať spoločne do žltej nádoby alebo v prípade rodinných domov do žltých vriec.

Zuzana Čachová, útvar životného prostredia MsÚ Trenčín: Je to aj z dôvodu šetrenia miesta a aby sme priestor nezaťažovali toľkými nádobami. Je to aj z dôvodu, aby sme občanom uľahčili triedenie a nemuseli sa zamýšľať nad tým, z akého materiálu sa ten odpad skladá a kam patrí.

Takto odvezú triedený odpad na triediacu linku do Hlohovca, kde roztriedia plasty, kovy aj tetrapaky podľa jednotlivých druhov a pošlú na ďalšie spracovanie.

Zuzana Čachová, útvar životného prostredia MsÚ Trenčín: Nádoby na papier sa budú vyvážať v iných termínoch. Na sídliskách jedenkrát týždenne, v rodinných domoch to bude jedenkrát zhruba za dva mesiace. Čo sa týka plastov zo sídliskovej časti jedenkrát týždenne a vrecia z rodinných domov raz za 28 dní.

V prípade, že by vám kapacita zberových nádob nestačila, triedený zber môžete odovzdať aj v ktoromkoľvek z troch zberných dvorov mesta Trenčín.

Michal Večeřa
Ďalšie články