Trenčianský Štandard

Zlínsky a Trenčiansky kraj opäť prepojí železničná doprava

Zlínsky a Trenčiansky kraj opäť prepojí železničná doprava. Foto: Tomáš Somr

HORNÉ SRNIE – Medzinárodná železničná doprava medzi Zlínskym a Trenčianskym krajom bola výrazne obmedzená ešte v decembri 2011.

Dôvodom úplneho zrušenia regionálnej linky medzi obcou Horní Lideč a Púchovom a obmedzenia dopravy z českého mesta Brumov-Bylnice do Horného Srnia, bola neschopnosť zúčastnených strán dohodnúť sa na financovaní tratí. Vo februári sa však na Ministerstve dopravy SR zišli zástupcovia Zlínskeho kraja a spoločnosti Koordinátor verejnej dopravy Zlínského kraja (KOVED), aby spoločne rokovali o možnostiach obnovy medzinárodného prepojenia. 

„Spolu so slovenskou stranou sme sa zhodli na tom, že prioritou je obnovenie osobnej regionálnej dopravy na trati Horní Lideč – Púchov, ktorá má veľký potenciál pre dopravu ľudí z Českej republiky do zamestnania v Púchove a pracujúcich zo Slovenska do Vsetína. Snahou je zaviesť toto spojenie už od decembra tohto roku. Upresňujú sa počty vlakov, ich časové polohy a prevádzkové náklady,” informoval Jan Malý, manažér marketingu spoločnosti KOVED. 

Obnovenie dopravy na trati z Brumova-Bylnice do Horného Srnia je ale z legislatívnych a finančných dôvodov oveľa komplikovanejšie. Jej opätovnému zavedeniu je však pozitívne naklonená aj obec Horné Srnie. „Množstvo našich ľudí pracuje v Čechách. Študenti cestujú na vysoké školy do Brna či iných českých miest a doprava je naozaj komplikovaná. Ak by mohli cestovať priamo z Horného Srnia alebo Nemšovej či Trenčianskej Teplej, určite by to dochádzanie uľahčilo,” uviedla Silvia Kebísková zo sekretariátu obecného úradu, podľa ktorej by obnovenie spojenia malo veľký význam aj pre rozvoj cestovného ruchu. „Na oboch stranách hranice je veľa pamiatok či turistických cieľov, ktoré by boli zase o dosť dostupnejšie,” dodala.

Ministerstvo dopravy SR ale dlhodobo vníma malý záujem o cezhraničné spojenie na úseku Trenčianska Teplá – Vlársky průsmyk. Napriek tomu, že piatkovo-nedeľný režim je na tejto trati zavedený už dlhé roky, využívaný je len veľmi nepravidelne. „Aj komerčná vlaková linka, ktorá navyše cez túto trať spájala Prahu a Nitru, skončila najmä z ekonomických dôvodov. Rovnako sa nedohodli ani samosprávne kraje na zavedení autobusového spojenia, ktoré je výrazne lacnejšie než vlak,” ozrejmil rezort dopravy.

No napriek tomu, že spomínané dôvody poukázali na vysokú nerentabilitu verejnej dopravy na tomto úseku trate, vďaka čomu sa rozširovanie počtu vlakov momentálne neplánuje, podľa českej strany budú rokovania v tejto veci aj naďalej pokračovať. Zástupcovia spoločnosti KOVED za možný termín obnovenia spojenia z mesta Brumov-Bylnice do Horného Srnia považujú december 2024.

Denisa Hošková
Ďalšie články