Trenčianský Štandard

Nestaň sa páchateľom

Nestaň sa páchateľom

 Tínedžeri sa stávajú zodpovední za svoje konanie a skutky už vo svojich 14 rokoch. Preto je dôležité už s deťmi začať hovoriť o tom, čo je to vlastne trestný čin a ako sa mu vyhnúť. 

Aj staršie deti a tínedžeri sa môžu stať páchateľmi trestných činov. Veľakrát to je len následkom toho, že nevedia, čo všetko trestným činom môže byť. Preto policajti z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne vypracovali zaujímavý projekt.

Ingrid Krajčíková, odd. prevencie KRPZ Trenčín: „Projekt sa volá Nestaň sa páchateľom a je určený pre cieľovú skupinu študentov stredných škôl a žiakov základných škôl pre ôsmy a deviaty ročník. Impulzom pre vypracovanie tohto projektu boli aj udalosti, ktoré sa stali na strednej škole v Novákoch, kde študent napadol sekerou svojich spolužiakov, a potom druhý študent tej istej strednej školy asi o dva týždne schvaľoval tento trestný čin na sociálnych sieťach.“

Policajti vytvorili metodickú príručku, v ktorej uvádzajú najčastejšie situácie, v akých sa môže tínedžer stať páchateľom alebo spolupáchateľom trestného činu.

Ingrid Krajčíková, odd. prevencie KRPZ Trenčín: „My sme sa ho snažili poňať takou zábavnou formou, aby sme sa priblížili k tým mladým ľuďom, a preto sme to robili formou komiksových postavičiek. To uvidíte v samotnej príručke.“

V príručke sa hovorí napríklad o problematike spolupáchateľstva, kyberšikane, drog, sexuálneho zneužívania, zatajovania alebo schvaľovania trestných činov.

Ingrid Krajčíková, odd. prevencie KRPZ Trenčín: „Táto príručka poslúži jednak pedagogickým pracovníkom pri ich pedagogickej činnosti, ďalej môže poslúžiť aj rodičom pri komunikácii s deťmi. A, samozrejme, na našich prednáškach v rámci prevencie kriminality.“

Príručka Nestaň sa páchateľom je verejne prístupná na webových stránkach Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne v časti prevencia kriminality. Pokiaľ ste škola alebo inštitúcia, ktorá pracuje so staršími deťmi alebo tínedžermi, môžete krajské riaditeľstvo požiadať aj o osobnú prednášku.

Michal Večeřa
Ďalšie články