Trenčianský Štandard

Komunálne voľby v Prievidzi majú dohru

Kde sa stratilo 100 Gigacových hlasov?

 PRIEVIDZA – Nedávne komunálne voľby majú v meste Prievidza dohru. Zvolený poslanec a neúspešný kandidát na primátora mesta Prievidza Branislav Gigac zistil pri analýze výsledkov volieb, že mu komisia v jednom volebnom okrsku nezapísala sto hlasov.  

My sme s naším poslaneckým tímom robili analýzu výsledkov komunálnych volieb Prievidzi po jednotlivých volebných okrskoch a pri tejto analýze sme zistili nezrovnalosti s oficiálnymi výsledkami, ktoré mesto nahlásilo na Štatistický úrad Slovenskej republiky,“ konštatoval Branislav Gigac, ktorému bolo podozrivé, že v jednom z volebných okrskov vo volebnom obvode Zapotôčky – nové mesto získal len 18 hlasov, pričom v ostatných volebných okrskoch mal minimálne 110 hlasov.

Ako ďalej uviedol, zapisovateľ volebného okrsku číslo 23 mu po nahliadnutí do zápisnice z výsledkov volieb chybu potvrdil.

„Na základe tejto skutočnosti som adresoval podnet mestskej volebnej komisii, pretože tá zodpovedá za priebeh volieb a tá má právo hovoriť o tom, ako voľby prebehli v Prievidzi,“ pokračoval vo vysvetľovaní Gigac.

K podnetu neúspešného kandidáta na primátora mesta sa vyjadrila predsedníčka mestskej volebnej komisie v Prievidzi Monika Kosztolányiová, ktorá následne po obdržaní podnetu zvolala zasadnutie komisie. Mestská volebná komisia vychádzala pri spracovávaní výsledkov volieb zo zápisníc jednotlivých volebných okrskov, za spracovanie výsledkov v okrsku číslo 23, kde podľa vyjadrenia pána poslanca bolo v jeho prípade uvedených o 100 hlasov menej oproti skutočnosti, zodpovedajú jej členovia, ktorí s údajmi uvedenými v zápisnici súhlasili, čo potvrdili svojimi podpismi.“

Ďalej uviedla, že pokiaľ mal pochybnosti o správnosti namietaných údajov, mal v zákonnej lehote podať sťažnosť.

„Priznali sme porážku vo voľbách a nepredpokladal som, že by mohli nastať takéto chyby a takéto nezrovnalosti s oficiálnymi výsledkami a teda žiadal by som o nejaké minimálne ospravedlnenie,“ konštatoval staronový poslanec.

„Mestská volebná komisia podnet Branislava Gigaca odstupuje na mestský úrad personálnemu a organizačnému oddeleniu ako správcovi registratúry,“ vyriekla Kosztolányiová.

Podľa nej do ostatných volebných materiálov môžu podľa §39, odst. č. 3, Zákona č. 180 / 2014 zverejneného v tlačenej Zbierke zákonov SR o podmienkach výkonu volebného práva, nahliadať len súd a orgány činné v trestnom konaní.

„Teda v tejto časti je požiadavka neúspešného kandidáta vo voľbách neoprávnená,“ uzavrela  Kosztolányiová.

„Ja toto považujem za neadekvátne vzhľadom k tomu, že mestská volebná komisia má určité kompetencie a príde mi to len ako prehadzovanie zodpovednosti za chybu, ktorú jednoducho vedia,“ doplnil Gigac.

Stanislav Vavro
Ďalšie články