Trenčianský Štandard

Škola, do ktorej sa oplatí investovať

Riaditeľ myjavskej priemyslovky inicioval v priestoroch školy pracovné stretnutie vedenia školy so zástupcami najväčších zamestnávateľov v kopaničiarskom regióne

  MYJAVA – Riaditeľ myjavskej priemyslovky inicioval v priestoroch školy pracovné stretnutie vedenia školy so zástupcami najväčších zamestnávateľov v kopaničiarskom regióne.  

Od školského roku 2015/2016 majú žiaci stredných odborných škôl na Slovensku možnosť vzdelávať sa v systéme duálneho vzdelávania s cieľom zvýšenia ich uplatniteľnosti na trhu práce. 

Duálne vzdelávanie, ako moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí, ako premeniť teoretické vedomosti na praktické priamo na pôde zamestnávateľa, je prioritou aj na Strednej priemyselnej škole v Myjave.

Po období stagnácie sa škola príchodom nového riaditeľa snaží opäť zaradiť medzi prestížne centrá vzdelávania v našom kraji. S prihliadnutím na to, že je jedinou odbornou školou v okrese Myjava, je to viac ako potrebné.

Aj preto Jaroslav Foltín, riaditeľ myjavskej priemyslovky, inicioval v priestoroch školy pracovné stretnutie vedenia školy so zástupcami najväčších zamestnávateľov v kopaničiarskom regióne. Na stretnutí sa zúčastnili aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška, primátor Myjavy Ľubomír Halabrín a primátor Brezovej pod Bradlom a poslanec TSK Jaroslav Ciran. Spoločne prerokovali víziu ďalšieho smerovania Strednej priemyselnej školy a tiež plánované modernizácie odborných učební a školského internátu.

Touto aktivitou škola nadväzuje na prvé stretnutie, ktoré sa uskutočnilo ešte v októbri minulého roku. Hlavným problémom, s ktorým táto odborná škola zápasí, je skutočnosť, že domáci Myjavčania na ňu takmer úplne prestali chodiť.

Vychýrená priemyslovka

Podstatnou príčinou súčasného stavu môže byť obdobie zlučovania škôl. Stredná priemyselná škola tak v meste zastáva funkciu za štyri bývalé školy rôznych oblastí a úrovní. V očiach mladých ľudí, kedysi vychýrená priemyslovka s dlhoročnou tradíciou, stratila dobrú povesť. V súčasnosti ju navštevujú dve stovky študentov, z nich iba 25 je priamo z Myjavy. Toto je aktuálny stav, ktorý chce vedenie školy aj prostredníctvom takýchto pracovných stretnutí čo najskôr zvrátiť.

„Záver z dnešného stretnutia je taký, že jednak zamestnávatelia, ale aj škola chce komunikovať navzájom a Trenčianska župa, ako zriaďovateľ, bude túto školu naďalej podporovať aj v budúcnosti,“ načrtol základnú líniu ďalšieho smerovania župan Jaroslav Baška.

„Robíme dosť dôkladnú náborovú činnosť aj teda spolu s firmami chodíme na rodičovské združenia, oslovujeme žiakov a predovšetkým zákonných zástupcov a vysvetľujeme im perspektívu ich detí, pokiaľ pôjdu študovať na našu školu. Je tu veľká možnosť nájsť v budúcnosti kvalitné zamestnanie v mieste bydliska. Sme strojárska oblasť a v historickom povedomí občanov je tu stále Slovenská armatúrka, takže je tu veľká možnosť perspektívy zamestnania, respektíve pokračovať v štúdiu na vysokých školách technicko-strojárskeho zamerania,“ vysvetlil Jaroslav Foltín.

Na pracovnom stretnutí sa zúčastnili aj staronový primátor Brezovej pod Bradlom a novozvolený myjavský primátor. Halabrín chce nadviazať na dobré vzťahy samosprávy so školou, ktoré fungovali za bývalého vedenia mesta.

„Ja za mesto môžem povedať len toľko, že urobíme všetko pre to, aby táto škola išla ďalej, aby rástla, že budeme prispievať materiálne i určitým spôsobom finančne a budeme tlačiť aj na kraj a na všetkých ostatných, aby táto škola za tri, štyri roky bola na úplne inej úrovni, ako je dnes,“ vyjadril nádej primátor Ľubomír Halabrín.

Primátor Brezovej Jaroslav Ciran predstavil svoju víziu spolupráce. „Dnes je všeobecne problém s kvalitnými zamestnancami, hlavne v strojárenstve. My už sme sa rozprávali s pánom riaditeľom, pokiaľ by potreboval nejaké kontakty alebo stretnutie s podnikateľmi z Brezovej, lebo viem, že aj na Brezovej v priemyselnom parku vo Štverníku majú podnikatelia problém s náborom zamestnancov.“

Budúcnosť 

Baška prisľúbil ďalšie financie. „Ak bude záujem zo strany podnikateľov a budeme vidieť, že škola má čoraz viac a viac žiakov, tak určite aj župa sem bude dávať ďalšie investície, pretože by bolo na škodu po tých miliónoch, ktoré do myjavskej priemyslovky išli, aby boli tieto investície zmarené,“ dodal predseda TSK.

Práve početná účasť podnikateľských subjektov na pracovnom stretnutí na pôde myjavskej priemyslovky, ich aktívny záujem o osud školy a kvalitné fungovanie duálneho vzdelávania je pozitívnym prísľubom do budúcnosti odborného školstva v centre kopaničiarskeho regiónu.

„Dnes je najpodstatnejšie, že župan Trenčianskeho kraja vyjadril podporu tejto škole a že s ňou počíta aj do budúcna. Čiže pre nás je to dobrý signál, lebo po zrušenej škole na Brezovej je Stredná priemyselná škola poslednou odbornou školou v myjavskom okrese. A my ako firmy, ktoré podnikáme na Myjave, jednoducho potrebujeme nových mladých ľudí, ktorí v tomto obore budú mať základy a my sme ich schopní vychovať ďalej,“ povedal Radovan Pobočík, generálny riaditeľ spoločnosti Slovarm, ktorá sa považuje za nástupcu Slovenskej armatúrky Myjava.

„Vidíme ten proces, ktorý sa zahájil aj za podpory pána župana, ako perspektívny. Samozrejme, v dlhodobom horizonte môže a verím tomu, že aj prinesie želané výsledky,“ uzatvoril Ján Brkal, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Chirana Medical v Starej Turej.

Ďalšie články