Trenčianský Štandard

Menej trhovísk a odpadu

Trh v Prievidzi. Foto: Alexandra Moštková/TASR

PRIEVIDZA – Predajcovia na príležitostných trhoch v Prievidzi budú nápoje podávať len do vratných a zálohovaných pohárov.

Opatrenie, ktorým mesto sleduje zníženie množstva vyprodukovaného odpadu, zaviedlo už dávnejšie, no aktuálne ho doplnilo do príslušného všeobecne záväzného nariadenia (VZN). Miestnu normu schválili mestskí poslanci minulý týždeň.


„Nové VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza rieši dve zásadné zmeny,“ načrtla vedúca referátu obchodu a cestovného ruchu mestského úradu Ivona Vojtášová.


Prvá zmena podľa nej súvisí so znížením počtu trhovísk. „Na sklonku minulého roka mestskí poslanci zrušili nájomnú zmluvu medzi mestom a katolíckou cirkvou, ktorá je majiteľom pozemku na Hviezdoslavovej ulici, kde sme mali trhovisko. Toto tak zaniklo a na zmenu sme reagovali úpravou vo VZN,“ ozrejmila.


Mesto do miestnej normy zakomponovalo i druhú zmenu v podobe používania vratných zálohovaných pohárov na príležitostných trhoch. „Tento systém si zaviedli ešte v minulom roku. Doposiaľ sme ho nemali upravený vo VZN, zakomponovali sme ho tam teraz. Pre predajcov tak vyplýva povinnosť používať ho,“ uzavrela Vojtášová.

(tasr)

Mária Jakúbeková
Ďalšie články