Trenčianský Štandard

Prvá pomoc od zásahovky

Prvá pomoc od zásahovky

   TRENČÍN – V prípade núdze by mal každý z nás vedieť poskytnúť prvú pomoc. Policajti zo zásahoviek sa v núdzových situáciách vyskytujú častejšie a mali by byť na poskytnutie prvej pomoci o to viac pripravení. 

Policajti zásahových jednotiek sú častokrát na miestach, kde je potrebná prvá pomoc a resuscitácia skôr ako samotní zdravotníci. Preto je dôležité, aby sa školili aj v tejto oblasti.

Martin Beták, policajt PMJ Trenčín: Momentálne, ako vidíte, prebieha kurz prvej pomoci zameraný na poskytovanie základnej neodkladnej kardiopulmonálnej resuscitácie aj za použitia AED. Prednostne boli na toto školenie určení príslušníci Pohotovostnej motorizovanej jednotky a Pohotovostného policajného útvaru v pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne.

Ján Vido, lektor OS SZS: Učíme sa tu základnú kardiopulmonálnu resuscitáciu, čiže vyhodnotiť zdravotný stav postihnutej osoby, zhodnotiť vedomie, zhodnotiť dýchanie. V prípade, že pacient je v bezvedomí, nedýcha, zahájiť resuscitáciu. Tým, že sú vybavení automatickým externým defibrilátorom, učia sa nalepiť defibrilačné elektródy. Prístroj im vyhodnotí srdcový rytmus, následne musia defibrilovať a pokračovať v resuscitácii.

Trenčianske policajné zásahové jednotky momentálne disponujú dvoma automatickými externými defibrilátormi. Jeden budú mať pohotovostné motorizované jednotky vo výkone 24/7. Druhý bude mať Pohotovostný policajný útvar.

Ján Vido, lektor OS SZS: Policajný zbor je v Európe označovaný za jednu z najrýchlejších a najefektívnejších zložiek. Tým, že nevyrážajú z jedného fixného bodu, ale sú neustále v nasadení, sú vo svojom vozidle, vedia byť pri pacientovi do troch až štyroch minút.

Martin Beták, policajt PMJ Trenčín: Dnes je posledná čata, posledná skupina, ktorá tento kurz absolvuje. Potom budú preškolení všetci. Tento systém bude použitý v praxi a bude využívaný či už pre potreby Policajného zboru, alebo v súčinnosti s Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby.

Podobnými školeniami prešlo už viac ako 400 zložiek integrovaného záchranného systému Slovenska.

Ján Vido, lektor OS SZS: Patria sem má hasičský záchranný zbor, dobrovoľní hasiči, mestská polícia, s ktorými už dnes spolupracujeme a mnohých z nich sme už preškolovali.

Martin Beták, policajt PMJ Trenčín: A aj vďaka týmto kurzom, ktoré tu prebiehajú, sme viac pripravení poskytnúť pomoc občanom, ktorí sú v núdzi a ktorí našu pomoc potrebujú a očakávajú.

Michal Večeřa
Ďalšie články