Trenčianský Štandard

Čo nové sa chystá v Trenčíne?

Vizualizácia Hviezdoslavova

 TRENČÍN – Aké najväčšie investičné akcie chystá mesto na rok 2023? Koľko budú stáť? Ktoré sa začnú a ktoré dokončia? Dozviete sa v reportáži. 

Mesto Trenčín plánuje v roku 2023 veľké investičné akcie. Zaujímali sme sa, ktoré to sú.

Erika Ságová, hovorkyňa mesta Trenčín: Rozhodne najväčšou a najdôležitejšou investíciou, ktorú začneme realizovať v tomto roku, ale nedokončí sa v tomto roku, bude revitalizácia starého železničného mosta. My z neho chceme urobiť v podstate pešiu zónu a také miesto pre relax, šport, oddych aj občerstvenie.

Ide o projekt v celkovej hodnote 12 000 000 eur, ktorý bude financovaný z peňazí Európskeho hlavného mesta kultúry aj z rozpočtu mesta Trenčín.

Erika Ságová, hovorkyňa mesta Trenčín: Ďalšou veľmi dôležitou a takisto veľkou investíciou bude revitalizácia pešej zóny Hviezdoslavova, Jasovská. Bude pokračovaním rekonštrukcie Mierového námestia. Táto pešia zóna získa nový povrch, nový mobiliár, pribudne tam veľké množstvo zelene, nové vodné prvky a nové atrakcie tak, aby si tam každý našiel niečo.

V prípade revitalizácie pešej zóny ide takisto o veľký projekt, ktorý v tomto roku nedokončia a v rámci ktorého napríklad premiestnia súsošie Štúrovcov. Jeho hodnota je 6 000 000 eur.

Erika Ságová, hovorkyňa mesta Trenčín: Plánujeme začať s revitalizáciou ulice 1. mája, Mariánskeho námestia, celého vnútrobloku Pádivec, verejného priestoru na Považskej ulici, revitalizáciu Námestia svätej Anny a budeme pokračovať aj v investíciách do škôlok a škôl.

Mesto dokončí rozšírenie učební na Základnej škole Dlhé hony, rekonštrukciu Materskej školy Jána Halašu a plánuje aj výmenu okien na ďalších školách.

Erika Ságová, hovorkyňa mesta Trenčín: Začneme s prácami prvej etapy cyklotrasy na Brnianskej ulici, vybudujeme pumptrack v parku pod Juhom, ihrisko Rodinkovo v Parku generála Štefánika, chceme sanovať oporné múry na Cintorínskej ulici a na starej Kubranskej ulici a budeme sa venovať aj športoviskám.

Mesto by malo zrealizovať rekonštrukciu futbalového ihriska v Záblatí a takisto dokončiť rekonštrukciu Zimného štadióna Pavla Demitru.

Erika Ságová, hovorkyňa mesta Trenčín: Budeme sa venovať, samozrejme, aj opravám chodníkov, napríklad na Golianovej ulici, Bezručovej ulici, na Námestí svätej Anny, na Ulici Rojovej a podobne.

Problematike rekonštrukcií železničnej a autobusovej stanice a starého cestného mosta sa budeme podrobnejšie venovať v ďalších reportážach.

Michal Večeřa
Ďalšie články