Trenčianský Štandard

Poďte sa prechádzať Trenčínom

Prechádzky Trenčínom so sprievodcom

 Vyštudovala etnológiu a históriu. Neskôr si urobila sprievodcovský kurz. Zuzana Novodvorská vás každý mesiac prevedie kúskom histórie Trenčína. 

Už približne 7 rokov organizuje Kultúrno-informačné centrum v Trenčíne spolu s pani Zuzanou Novodvorskou takzvané Prechádzky mestom so sprievodcom.

Zuzana Novodvorská, sprievodkyňa: „Mňa bavila história už na gymnáziu, no a vyštudovala som etnológiu, ktorá sa vlastne zaoberá každodennou kultúrou v minulosti aj v súčasnosti. Zároveň som si po vysokej škole urobila ešte aj sprievodcovský kurz, no a tým pádom vlastne bola cesta k sprievodcovskej činnosti otvorená.”

Vždy prvú sobotu v mesiaci sprevádza pani Novodvorská ľudí mestom Trenčín a oboznamuje ich so zaujímavou históriou, ktorá sa viaže na jeho konkrétne miesta. Každá prechádzka má inú tému.

Zuzana Novodvorská, sprievodkyňa: „V lete bol napríklad o trenčianskych likérkach. Chodili sme po miestach, kde sa nachádzali trenčianske likérky. Potom, keď sme napríklad mali tému vojenský cintorín, ktorý sa nachádza v Zabraní, tak sme zasa boli tam. Keď bola téma židovský cintorín, tak sme boli na židovskom cintoríne. Keď bola téma o kostoloch, boli sme v kostoloch, čiže zavisí od témy.”

O prechádzky mestom je medzi Trenčanmi veľký záujem. Na vojenskom cintoríne v Zábraní sa ich stretlo naraz až 240. Záujem však nebudia len konkrétne miesta, ale najmä zaujímavé informácie a historické fakty, ktoré pani Novodvorská získava z rôznych zdrojov.

Zuzana Novodvorská, sprievodkyňa: „Základnou literatúrou je určite monografia o Trenčíne, ktorá bola vydaná ešte na začiatku 90. alebo v priebehu 90. rokov. Dobrý zdroj informácií je, samozrejme, knižnica a archív. No a potom rozličné knihy, články, a tiež rozhovory s ľuďmi.”

Témou januárovej prechádzky, ktorá sa netradične konala v interiéri, boli spisovatelia Kornel Földvári a Ľudmila Podjavorinská. Obaja boli spätí s Trenčínom a jeho okolím.

Zuzana Novodvorská, sprievodkyňa: „Najbližšia prechádzka mestom sa bude konať prvú februárovú sobotu a bude sa venovať trenčianskym tlačiarňam.”

Michal Večeřa
Ďalšie články