Trenčianský Štandard

Traja králi v Selci

Traja králi v Selci

 Zvestovanie narodenia Ježiša Krista je jednou z tradícií, ktorá patrí k poslednému sviatku Vianoc. V Selci ju dodržiavajú dodnes. 

Posledným z vianočných sviatkov je sviatok Troch kráľov. V Selci ho slávia 6. januára tradične.

Júlia Vlková, folkloristka: Každoročne chodievajú traja chlapci. Prvý nesie hviezdu, druhý nesie kadidlo a tretí nesie dar. To by mal mať tú myrhu. Prejdú po dedine a predstavujú tých troch kráľov, ktorí spievajú:

,My trie králi k vám ideme. Zdravie, šťastie, vinšujeme. Zdravie, šťastie, vinšujeme.‘ 

Chlapec /jeden z troch kráľov/: „A ty čierny na tom zadu, nevystrkuj na mňa bradu.”

Chlapec /druhý z troch kráľov/: „Ja uznávam, že som čierny, lebo som ja z čiernej zemi.”

Júlia Vlková, folkloristka: „V tejto dobe sa tiež tomu každý poteší a každý sa už vypytuje cez Vianoce: ,Ktovie, či budú chlapci a traja králi chodit?‘  Je to tiež taký pekný zvyk.”

Chlapci /traja králi/: „ … do jasličiek ho vložili. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus.”

Michal Večeřa
Ďalšie články