Trenčianský Štandard

Sporná rekonštrukcia námestia

Hrozia dopravné kolízie? Foto: Filip Vonšák

DUBODIEL – Obec Dubodiel tento rok zrekonštruovala námestie, ktoré potrebovalo nové dopravné riešenia. S finálnou podobou však nie sú všetci spokojní. 

V rámci rekonštrukcie vybudovali aj komunikáciu určenú pre chodcov, ktorá je spravidla oddelená od vozovky výškovo alebo iným spôsobom. Stala sa však predmetom nespokojnosti obyvateľa obce, pána Jozefa Petríka.

„Ten chodník nemá bezbariérový vstup na začiatku a na konci, ale približne v troch štvrtinách, kde bezbariérový prechod vyúsťuje rovno do miestnej komunikácie pre motorové vozidlá. Tento prístup sú nútení využívať starší ľudia, mamičky s kočíkmi a telesne postihnutí, pretože vedie k  jediným potravinám v obci. Takto sú ohrozovaní všetci, čo majú zhoršenú pohyblivosť,” opísal pre Terajšok. Zároveň vyjadril obavu, či celú rekonštrukciu skolaudovali.

Svoju nespokojnosť prejavil aj bývalý starosta obce, pán Dušan Šťastný.

„Ja nie som odborník, čo sa týka zákona o pozemných komunikáciách a cestnej premávke, aj keď skúsenosti mám. No budem hovoriť iba za seba. Stavba skomplikovala a sťažila návštevu jedinej prevádzky potravín v obci v tom zmysle, že sa nedbalo na bezpečné bezbariérové riešenie,” doplnil pán Šťastný.

Ako sme však zistili, k rekonštrukcii námestia vypracovali riadny stavebný projekt a odsúhlasil ju okresný dopravný inšpektorát. Povolenie a ohlásenie stavebných úprav vykonal príslušný stavebný úrad v zastúpení pána Jozefa Mitického, ktorý spracováva stavebné povolenia, kolaudačné a územné rozhodnutia pre obec Dubodiel.

Obrubník na chodník sa dáva z dôvodu ochrany chodcov a v miestach, kde je znížený, je priechod pre chodcov. Predtým to bola iba vyasfaltovaná plocha bez hlavy a päty, po ktorej absolútne nekontrolovateľne chodili ľudia, autá aj autobusy. To bolo lepšie? Starosta nechal vypracovať projekt, aby sa to dostalo do nejakého zákonného stavu aj v rámci bezpečnosti,” vysvetlil Mitický.

Zároveň dodal, že ohlásenie drobných stavieb ani stavebných úprav sa nekolauduje. Jeho slová potvrdzuje aj Miriam Švikruhová z odboru komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby SR. Ako sa uvádza vo vyjadrení, kolaudácia je v zmysle legislatívy vyžadovaná pri stavbách, ktoré potrebovali stavebné povolenie, nie pri stavebných prácach realizovaných na základe ohlásenia stavebných prác.

 Štandardne je však pre chodca najkritickejším pohybom prechádzanie cez cestu. Ak je teda podľa slov Mitického v miestach zníženia chodníka priechod pre chodcov, je nevyhnutné, aby bol označený uceleným systémom orientačných prvkov, pretože v opačnom prípade vizuálne zaniká a hrozí dopravná kolízia chodca s motorovým vozidlom. Na problém sme upozornili aj okresný dopravný inšpektorát v Trenčíne, ktorý potvrdil, že k rekonštrukcii námestia v obci Dubodiel navrhli zvislé a vodorovné dopravné značenie. Realizátora dopravného značenia podľa ich slov na túto skutočnosť upozornili a vodorovné značenie doplní.

Priestor na stanovisko sme dali aj starostovi obce Dubodiel, pánovi Antonovi Prechádzkovi. Ten nám v telefonickom rozhovore potvrdil, že sporný chodník je riadne spracovaný projektantom, odsúhlasený dopravným inšpektorátom a vybudovaný presne podľa projektu. Viac sa k celej veci odmietol vyjadriť.

Denisa Hošková
Ďalšie články