Predplatné
Prihlásiť sa
Trenčianský Štandard

Mesto predáva pozemky

89sk_1_big Myjava predáva pozemky. Foto: web mesta Myjava

MYJAVA – Mesto Myjava zverejnilo zámer na odpredaj pozemkov v bývalom ovocinárskom štátnom majetku, ktorých je jediným vlastníkom. Rozhodli o tom poslanci na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Za predaj hlasovali všetci 18 poslanci. „Mesto tento pozemok vytypovalo na odpredaj ako jeden z viacerých. Tento z dôvodu, že na ňom v súčasnosti nič neprevádzkuje. Nie je na ňom výhľadovo v blízkej ani vzdialenej budúcnosti žiadny plánovaný projekt. Na pozemku sú rôzne záťaže, ktoré situáciu s týmto pozemkom komplikujú. Keď nič iné, aspoň zistíme, či je o neho záujem. Ak by bol, tak by sme pristúpili ku krokom, aby sa pozemok vyčistil,“ informoval primátor mesta Ľubomír Halabrín.


„Pozemok nie je v súčasnosti v územnom pláne v žiadnom funkčnom bloku. Mesto uvažuje riešiť toto územie v rámci doplnkov územného plánu,“ uviedol vedúci oddelenia majetku a prevádzky mestského úradu Ján Obeda.

Verejnú obchodnú súťaž vypísalo mesto na dva pozemky v celkovej výmere 10 832 metrov štvorcových . Celková minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 324 960 eur, čo predstavuje 30 eur za meter štvorcový. Jediným kritériom, ktoré bude rozhodovať o víťazovi súťaže, je najvyššia ponúknutá cena. Záujemcovia môžu svoje ponuky zasielať do 5. apríla.

(tasr)


Mária Jakúbeková