Požehnanie na Nový rok

image Novoročný pozdrav predstaviteľov cirkví

 TRENČÍN – Nový rok je sviatok začiatku nového roka a podľa gregoriánskeho kalendára pripadá na 1. januára. V noci z 31. decembra na 1. januára svet oslavuje koniec starého a začiatok nového roka. Prajeme vám všetko dobré do nového roku. 

Ľubomír Havran, honorárny dekan rímskokatolíckej cirkvi, správca farnosti v Trenčíne:

„Nový rok, začiatok počítania času, je pre nás všetkých príležitosťou vzbudiť si úprimné predsavzatie, ako by sme chceli prežiť najbližšie dni. Ja by som vám chcel pri tejto príležitosti zaželať vysoké zdravie, pretože je veľmi krehké a vzácne, ale zároveň aj pokoj. Ako hovorí básnik, všetci sme na ceste a všetci ideme svojou cestou za svetlom, ktoré nás vedie a priťahuje. Tieto cesty sa niekedy spájajú, niekedy križujú, niekedy od seba vzďaľujú. A hlavne vtedy, keď sa skrížia naše cesty s cestami iných ľudí môže dôjsť k niečomu, čo nazývame konflikt alebo nepokoj, k niečomu, čoho je okolo nás strašne veľa. Snažme si zachovať aj v takýchto chvíľach pokoj v srdci. Usilujme sa o to, aby sme spoločne hľadali to, čo nás spája, navzájom si pomáhali a išli v ústrety budúcnosti, ktorá je nám pripravená. Želám vám požehnaný šťastný nový rok.“

Jaroslav Jurko, zborový farár Cirkevného zboru ECAV na Slovensku v Trenčíne:

„Pokoj Boží nech sníma každý ľudský rozum. Bratia a sestry, sme v novom roku. Opäť v našich vnútrach prichádzajú tie novoročné predsavzatia. Čo by som chcel, čo by som urobil, čo by som zmenil. Ja vám prajem, aby to čo máme meniť, bolo to vnútorné, ten vnútorný pohľad na svet. To srdce, ktoré speje k nebeským výšinám, aby bolo naplnené tou láskou, ktorú sme prežívali aj v uplynulom týždni cez vianočné sviatky. Aby ten pokoj a láska nás napĺňala dnes, zajtra a každý jeden deň našej činnosti, aby podopierala každý jeden začiatok. Prajem vám požehnaný nový rok naplnený naším Pánom Ježišom Kristom.“

Igor Cingeľ, gréckokatolícky farár vo farnosti Trenčín:

„Začíname nový občiansky rok. Kedysi dávnejšie som počul také krásne želanie. Želám vám, aby nie tento nový rok bol lepší, ale aby sme my boli lepší jeden k druhému. A želám všetkým nám do tohto nového roku, nech Boží pokoj a Božia láska napĺňa srdcia všetkých nás.“


Ďalšie články