Trenčianský Štandard

Aj napriek hendikepu pracujú

Bellus Labor

  Nájsť si prácu je niekedy aj pre zdravých ľudí zložité. O to ťažšie to majú ľudia so zdravotným znevýhodnením. V sociálnom podniku Bellus Labor týmto ľuďom dávajú šancu.

Zhruba pred rokom, 22. novembra 2021, sa v Soblahove zrodil registrovaný sociálny podnik Bellus Labor, ktorý zamestnáva zdravotne znevýhodnené a zraniteľné osoby.

Andrea Závodská, riaditeľka Bellus Labor: „Vznikli sme z iniciatívy pani Zaťkovej z neziskovej organizácie Centrum včasnej intervencie Trenčín a pani Vlnkovej z občianskeho združenia Pro Autis. Obidve tieto dámy sa v rámci svojich pracovných aktivít stretávajú nielen s deťmi s poruchami autistického spektra, ale aj s dospelými, ktorí kvôli svojim zdravotným problémom alebo diagnózam majú sťažené uplatnenie na trhu práce. To bolo hlavnou myšlienkou, prečo sa založil sociálny podnik. Počas celého roka sme sa zamerali na výrobu takých edukačných zošitov pre predškolské zariadenia. A teraz, keďže sú Vianoce, tak sme našu ponuku sústredili na vianočné ozdoby buď textilné alebo drevené, také tradičné, klasické, alebo potom také voňavé vrecúška a darčeky z mydlovej hmoty rôznych farieb a rôznych tvarov a vôní.”

Sociálny podnik Bellus Labor má v súčasnosti 5 zamestnancov a niekoľko dobrovoľníkov, ktorí sa na pracovný pomer ešte len pripravujú, získavajú pracovné návyky a zručnosti.

Andrea Závodská, riaditeľka Bellus Labor: „Títo ľudia, ktorí u nás pracujú, zdravotne znevýhodnené a zraniteľné osoby, majú veľmi ťažké uplatnenie na trhu práce. Je to pre nich výhoda, že u nás pracujú hlavne kvôli tomu, že sa chodia socializovať. Mnohí z nich boli dlhé roky doma a nekomunikujú, nemajú priateľov, čiže chodia do kolektívu. To vidím ako najhlavnejší bonus z toho, že sú v kolektíve a sú socializovaní a zároveň, že ich výroba alebo to, že sa podieľajú na niečom kreatívnom, tvorivom, im dáva taký ten pocit hodnoty, že ich robota má význam.”

Výrobky zo sociálneho podniku Bellus Labor sa tvoria väčšinou na objednávku, ale môžete sa s nimi stretnúť aj na rôznych charitatívnych podujatiach a trhoch.

Michal Večeřa
Ďalšie články