Trenčianský Štandard

Ako sa žije v Trenčíne? Máte možnosť sa vyjadriť

Ako sa žije v Trenčíne? Máte možnosť sa vyjadriť. Foto: Mesto Trenčín

TRENČÍN – Slovenská republika sa pod záštitou Štatistického úradu SR v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní zapojila do Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností.

Informovalo o tom mesto Trenčín na svojej oficiálnej stránke. Do zisťovania vybrali celkom 446 samospráv, vrátane Trenčína. Celkovo sa štatistici chystajú osloviť vyše 7-tisíc domácností.

„Cieľom je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie (EÚ) o príjmoch a životných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách EÚ,“ uviedlo mesto.

Z dlhodobého hľadiska to umožňuje analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku a taktiež porovnať Slovensko v kontexte iných krajín EÚ.

Kedy sa zisťovanie bude konať?

Podľa mesta sa uskutočňuje už v týchto dňoch a malo by trvať do 21. júla 2023.

„Zamestnanec Štatistického úradu SR, poverený funkciou opytovateľa, môže navštíviť aj vašu domácnosť. Je povinný sa preukázať osobitným poverením,“ napísali na stránke a dodali, že zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou.

Vybrané domácnosti vopred oslovia listom, v ktorom uvedú kontakt na opytovateľa a na vedúceho zamestnanca pre prípadné overenie.

„Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky,‘ vysvetlila generálna riaditeľka Sekcie zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní Štatistického úradu SR Zlata Jakubovie.

Zdroj: web mesta Trenčín

Mária Jakúbeková
Ďalšie články