Bojnice majú prebytkový rozpočet

Bojnice majú prebytkový rozpočet

 Bojnice – Mesto Bojnice plánuje v budúcom roku hospodáriť s viac ako 10-miliónovým rozpočtom. Rozpočet s prebytkom schválili poslanci na rokovaní mestského zastupiteľstva.  

Bojnická radnica odhadla sumár bežných príjmov pre budúci rok na 9 793 251 eur a podľa slov vedúcej finančného oddelenia Klaudie Bartkovej plánovaný prebytok predstavuje čiastku 253 038 eur.

„Som veľmi rád, že rozpočet sa prijal, pretože rozpočet je veľmi dôležitá vec, nechceli sme byť v rozpočtovom provizóriu, pristupovali sme k tomu s pokorou a tak skromne,“ uviedol počas diskusie k rozpočtu novozvolený primátor mesta Bojnice Ladislav Smatana.

„Rozpočet sme sa snažili urobiť naozaj podľa reálnych čísel. Áno, zvyšujeme naše daňové príjmy, ktoré sme naposledy upravovali v roku 2019,“ konštatovala Bartková.

V čom vidia predstavitelia mesta riziká ďalšieho fungovania? „Riziká spočívajú ani nie v rizikovej situácii v meste Bojnice, ale v celej republike, nemáme prijatý štátny rozpočet, keď zoberiem do úvahy ešte aj nárast životnýchnákladov ľudí, existuje riziko, že nebude naplnený rozpočet tak, ako je naplánovaný,“ upozornil hlavný kontrolór mesta Bojnice Ľubomír Kutaš

Primátor uviedol aj to, že pokiaľ by sa mestu podarilo napĺňať príjmovú časť rozpočtu, tak veľmi radi zrealizujú čím viac investičných akcií.

„Zatiaľ zostávame pri zemi, pretože tie okolnosti, kvôli ktorým zostávame pri zemi, všetci poznáme a nemusíme ich opakovať,“ dodal Smatana.


Ďalšie články