Trenčianský Štandard

Zvýšené výdavky ovplyvnili rozpočet

Zvýšené výdavky ovplyvnili rozpočet

  Handlová – Mestskí poslanci schválili budúcoročný rozpočet mesta, ktorý z dôvodu zvýšených výdavkov navrhli ako vyrovnaný, ale s minimálnymi investíciami.  

Podľa slov primátorky mesta Silvie Grúberovej pri tvorbe rozpočtu, ktorého výška je 15 428 894 eur, bolo najväčšou výzvou vyrovnať sa s nárastom cien za energie.

„K rozpočtu sme zvolili konzervatívnu stratégiu. Mali sme veľmi ťažkú úlohu v tom, že sme museli navýšenie výdavkov, a to boli predovšetkým mzdy a nárast miezd zamestnancov vo verejnej správe, nejako vykompenzovať na strane príjmov, kde nárast tých príjmov medziročne nebol až taký markantný, aby nám to mohlo pokryť zvýšené výdavky,“ konštatoval vedúci ekonomického oddelenia Peter Mendel.

Mendel vidí v rozpočte aj určité riziká. Tvrdí, že pokiaľ prídu ďalšie legislatívne opatrenia, ktoré bude musieť samospráva plniť, pričom finančná kompenzácia samosprávam na to nebude stačiť, radnica bude musieť výdavky niekde skresať.

„V tomto roku sme to dokázali vybilancovať bez toho, aby sme dane zvýšili, ale obávam sa, že v budúcom roku, pokiaľ bude tá politika štátu taká ako doteraz, to nedokáže ani mesto Handlová, pretože už teraz zvieme, že sme kompenzovali tieto náklady, ktoré budeme mať z prostriedkov rezervného fondu v budúcom období, jednoducho aj my budeme musieť tú daň zvyšovať,“ prízvukovala primátorka mesta.

Grúberová na záver dodala, že transfery pre žiadateľov ponechalo mesto v rovnakej výške, ale nevylúčila, že ich bude mesto znižovať.

Stanislav Vavro
Ďalšie články