Trenčianský Štandard

Dobrovoľných hasičov čakajú zmeny. Okrem názvu sa týkajú aj financovania

Dobrovoľných hasičov čakajú zmeny. Okrem názvu sa týkajú aj financovania. Foto: Tomáš Somr
Dobrovoľných hasičov čakajú zmeny. Okrem názvu sa týkajú aj financovania. Foto: Tomáš Somr

TRENČÍN – Vláda tento týždeň schválila návrh novely zákona o ochrane pred požiarmi, ktorý predložil minister vnútra SR Roman Mikulec. Podľa jeho rezortu by novela predmetného zákona mala nadobudnúť účinnosť 1. septembra 2023.

„Predmetom návrhu novely je zmena systému zaraďovania dobrovoľných hasičských zborov obcí do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov, zmena financovania Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a rozšírenie dotačných dôvodov ako aj subjektov dotácie na úseku ochrany pred požiarmi,“ uviedlo na svojej oficiálnej stránke Ministerstvo vnútra (MV) SR.

Doterajší názov dobrovoľný hasičský zbor obce sa týmto mení na obecný hasičský zbor.

„Vyplácanie každoročnej povinnej dotácie zo štátneho rozpočtu sa pretransformuje na možnosť jej poskytnutia na základe zverejnenej výzvy, čím sa poskytovanie dotácií zrovnoprávni pre všetky občianske združenia na úseku ochrany pred požiarmi,“ ozrejmil Roman Mikulec.

Novela tiež rieši celoplošné rozmiestnenie síl, ako aj  prostriedkov hasičských jednotiek. „Cieľom návrhu zákona je aj prechod kompetencií pri zaraďovaní obecných hasičských zborov do kategórií z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na Hasičský a záchranný zbor,“ objasnilo ministerstvo.

Financie určené pre hasičské zbory a občianske združenia patriace do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov budú vyplácané priamo Hasičským a záchranným zborom. „Členovia obecných hasičských zborov, ktoré zriaďujú obce, budú vykonávať svoju činnosť spravidla na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti,“ dodal rezort vnútra.

„O dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra budú môcť požiadať občianske združenia, ktoré vykonávajú činnosť na úseku ochrany pred požiarmi,“ skonštatoval tajomník MV SR Ľubomír Šablica.

V minulom kalendárnom roku bolo do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov zaradených 1821 dobrovoľných hasičských zborov obcí, ktoré boli rozdelené do príslušných kategórií.

Zdroj: web MV SR

Mária Jakúbeková
Ďalšie články