Trenčianský Štandard

Župa ocení zamestnancov v sociálnych službách. Jednotlivcov môžete nominovať aj vy

Župa ocení zamestnancov v sociálnych službách. Foto: TSK

TRENČÍN – Pôsobenie v sociálnych službách je pre väčšinu tých, ktorí sa angažujú v tejto oblasti, skôr poslaním. Vyžaduje si značnú dávku empatie a lásky. Poznáte niekoho, kto by si za svoju nezištnú prácu zaslúžil uznanie?

Rok 2022 priniesol mnohé náročné situácie. Vojnový konflikt na Ukrajine či infláciu nevynímajúc. No aj keď môžeme častokrát nadobudnúť pocit, že sa zo spoločnosti vytratila ľudskosť a ochota pomáhať, stále je medzi nami mnoho tých, ktorí idú svojou mimoriadnou obetavosťou príkladom.

Trenčiansky samosprávny kraj preto už po štvrtýkrát ocení prácu jednotlivcov v oblasti sociálnych služieb. Informoval o tom na svojej webovej stránke. „Ocenenie nie je len o uznaní kvalít, jeho cieľom je zároveň zvýšiť spoločenské uznanie a prestíž práce v sociálnej oblasti. Novinkou je kategória Mimoriadna cena za obetavosť v sociálnych službách, kde nie je určená kvalifikácia, pracovné zaradenie ani dĺžka praxe, čím sa otvára možnosť oceniť ktoréhokoľvek zamestnanca s výnimočným prístupom k prijímateľom sociálnej služby,” povedala vedúca Oddelenia sociálnej pomoci Úradu TSK Elena Nekorancová.

Svoje návrhy môžete posielať e-mailom alebo poštou na adresu Trenčianskeho samosprávneho kraja do 14. apríla 2023 vrátane. Dôležitou súčasťou nominácie musí byť aj zdôvodnenie vášho návrhu. 

Viac informácií, kontakty, kategórie, kritériá a podmienky, ako aj spôsob navrhovania nájdete v priloženej infografike. 

Denisa Hošková
Ďalšie články