Trenčianský Štandard

Psychickým násilím je aj žiarlivosť spojená s obmedzovaním kontaktov, hovorí sociálna poradkyňa

Cieľovou skupinou organizácie sú ženy a ich deti, ktoré sú obeťami rodovo podmieneného násilia. Foto: Pixabay

TRENČÍN – Mimovládna organizácia Aliancia žien Slovenska vznikla z potreby poskytovať a získavať informácie a skúsenosti o živote žien v iných komunitách. Ženám a deťom pomáhajú aj v Trenčíne.

„Trenčianska pobočka existuje od októbra 2015. Projekt Poradenské služby pre ženy a deti zažívajúce rodovo podmienené násilie funguje v Trenčíne od augusta 2019 a zároveň od januára 2023 pracujeme v projekte Ministerstva spravodlivosti – Poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov,” vysvetlila sociálna poradkyňa Tatiana Korgová.

Cieľovou skupinou organizácie sú ženy a ich deti, ktoré sú obeťami rodovo podmieneného násilia. To sa vyskytuje vo formách fyzického, psychického, sexuálneho a ekonomického nátlaku, pričom prevažná väčšina páchateľov sú muži. Vysvetlenie tohto fenoménu spočíva v dlhotrvajúcej nerovnosti v mocenských vzťahoch medzi ženami a mužmi v našej spoločnosti. 

Odborníčky v aliancii ženám poskytujú špecializované sociálne poradenstvo, krízovú intervenciu, psychologické a právne poradenstvo. Služby sú bezplatné. Okrem toho, raz mesačne dostanú priestor aj tie ženy, ktoré majú záujem vzájomne zdieľať svoje skúsenosti. 

„Veľmi často volajú a prichádzajú ženy, ktoré sú spochybnené tým, čo sa im vlastne deje a nie sú si isté, či sa to dá označiť ako násilie. Psychické násilie má však mnoho foriem a zahŕňa ponižovanie, izolovanie, zastrašovanie, nadávky, obviňovanie, žiarlivosť spojenú s obmedzovaním kontaktov, urážky a mnoho ďalšieho. Nejde len o násilie fyzické, čiže to viditeľné,” uviedla Tatiana Korgová.

Ak teda zažívate domáce či inak rodovo podmienené násilie, kontaktujte pobočku Aliancie žien v Trenčíne telefonicky na čísle 0907 242 778 v pracovné dni od 8:00 do 20:00 alebo mailom na [email protected] Sídlo pobočky je na utajenej adrese z dôvodu zabezpečenia ochrany žien. Stretnutie je preto potrebné vopred dohodnúť.

Denisa Hošková
Ďalšie články