Trenčianský Štandard

Pomôžu aj čierne skrinky v autách

Policajná konferencia

Riešenie dopravných nehôd je každodennou prácou dopravných policajtov. Aj v tejto oblasti môžu pomôcť moderné technológie.

Vývoj technológií ide neustále dopredu a núti nás nezaostávať. Rovnako je to aj v technológiách, s ktorými pracujú dopravní policajti. Preto sa pravidelne stretávajú na vzdelávacích kongresoch.

Stanislav Stehel, zástupca riaditeľa KDI KRPZ Trenčín: Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne organizuje v spolupráci s Ústavom súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline konferenciu, kde si navzájom znalci a Policajný zbor odovzdajú nadobudnuté vedomosti.”

Tentokrát riešili technológie, ktoré využívajú pri dokumentácii dopravných nehôd ako napríklad fotogrametriu, využitie laserových skenerov alebo používanie softvérov, ktoré dokážu vytvárať priestorové zobrazenie pomocou fotografií.

Gustáv Kasanický, riaditeľ Ústavu súdneho inžinierstva UNIZA : Policajt odfotí miesto dopravnej nehody. Za každé dva kroky alebo krok urobí jeden snímok a softvér ich potom automaticky spojí do 3D priestoru, ktorý sa dá merať a je v mierke. Dá sa urobiť pohľad 2D, čo potrebujú hlavne policajti a to ostatné potrebujú viac znalci.”

Ďalšou technologickou novinkou je získavanie informácií o nehode systémom EDR. Ide o akési čierne skrinky, aké poznáme z lietadiel. Musia ich mať už všetky nové vozidlá registrované v Európskej únii.

Stanislav Stehel, zástupca riaditeľa KDI KRPZ Trenčín: Zaznamenávajú jazdné údaje vozidiel, ako napríklad rýchlosť, polohu plynového pedála a podobné veci, ktoré znalecká obec využíva v prípade potreby pri rekonštrukcii nehodového deja.”

Možno aj dáta zo systému EDR pomôžu ochrániť ľudské životy a ovplyvnia nepriaznivý vývoj dopravnej nehodovosti, pri ktorej ročne vyhasnú len v Trenčianskom kraji desiatky životov.

Michal Večeřa
Ďalšie články