Trenčianský Štandard

V rodisku básnika súťažili finalisti

Mladučkí recitátori nasýtili duše milovníkov poézie

  Chynorany – V rodnej obci básnika Valentína Beniaka sa už po dvadsiaty deviatykrát stretli priaznivci poézie na Slovenskom festivale, ktorý nesie názov Beniakove Chynorany.  

Podľa slov riaditeľa festivalu Júliusa Krajčíka jeho hlavnou náplňou je realizácia finále súťaže v umeleckom prednese poézie slovenských a európskych autorov v troch kategóriách, ktorí sa do finále kvalifikovali cez krajské výberové kolá.

Vo finále celoslovenskej súťaže sa takmer 30 recitátorov predstavilo odbornej porote i všetkým záujemcom o umelecký prednes.

„V sobotu začíname tým, že sa ideme pokloniť bardovi slovenskej literatúry, po ktorom nesie náš festival meno, nášmu rodákovi Valentínovi Beniakovi,“ povedala po slávnostnom otvorení festivalu predsedníčka občianskeho združenia Beniakove Chynorany Denisa Penciaková.

„S úrovňou festivalu som veľmi spokojný, môžem povedať, keďže som absolvoval všetky výberové kolá ako člen výberovej poroty, najviac ma potešila práve prvá kategória, jednak jej početnosť, že tam bolo najviac recitátorov, ale aj kvalita, pretože to je prísľub pre budúcnosť,“ uviedol Krajčík.

„Piatkový večer prevažne venujeme spomienkam jubilujúcim básnikom, ale tento rok sme zvolili zlatú slovenskú klasiku v podaní Zuzany Ocharovichovej, ktorá sa nám včera večer predviedla,“ povedala spoluorganizátorka poetického programu predsedníčka miestneho odboru Matice Slovenskej Chynorany Hana Kováčiková.

Na záver dodala, že súčasťou sprievodného programu bolo aj otvorenie vernisáže výstavy, na ktorej sa svojou tvorbou prezentovala členka Matice a jubilantka Mária Kovalíková.

Odborná hodnotiaca porota:

MUDr. Richard Veselý – predseda poroty

Mgr. Jaroslava Čajková

Mgr.art. Martina Kovaľ-Majerníková

Ing. Erik Ondrejička

MgA. Martina Longinová

Najlepší recitátori 29. ročníka:

I. kategória

1. miesto: Zuzana BIČANOVÁ – Malacky

Štefan Moravčík: Čistá poézia?

2. miesto: Sára ŠTOFANOVÁ – Košice

Ján Zambor: Bociany

3. miesto: Nela PILKOVÁ – Pezinok

Milan Rúfus: O dvanástej komnate

3. miesto: Jakub GAZDAG – Valaliky

Jozef Urban: Začínam nový život

Čestné uznanie: Tamara RICHTARECHOVÁ – Motešice

Renata Jurčová: Pomýlení

Čestné uznanie: Petra BUJDOŠOVÁ – Komárno

Miroslav Válek: Óda na psa s krivými nohami

II. kategória

1. miesto: Hannah GILAN – Nitra

Ráchel Noa: Mea Culpa

2. miesto: Katarína ČMARADOVÁ – Oreské

Miriana Baševová: Autobiografické poznámky

2. miesto: Radka KOŽEJOVÁ – Košice

Etela Farkašová: Opretá o ticho

3. miesto: Ladislav BÁNOVSKÝ – Nitra

Jozef Šimon, Dávid Paška: Púštny vták, Nomos črepín

III. kategória

1. miesto: Eva KOLMANOVÁ – Ivanka pri Dunaji

Erik Ondrejička: Lilith, Psychotest

1. miesto: Andrea KLEMOVÁ – Košice

Anna Achmatovová: Pri samom mori

2. miesto: Ján GALABA – Nitra

Jozef Mokoš: Štyri nočné obdobia

3. miesto: Miroslav KRÁLIK – Levice

Andrej Chudoba: Don Quijote

Čestné uznanie: Melánia HÁJIKOVÁ – Pezinok

Štefan Sandtner: Stromy

Čestné uznanie: Alena ONDREJMIŠKOVÁ – Bojnice

Július Lenko: Mať ľudí rád

Individuálne ceny:

Cena riaditeľa súťaže za objavnú dramaturgiu a invenčnú interpretáciu:

Hannah GILAN – Nitra

Ráchel Noa: Mea Culpa

Cena Mariana Gajdoša za najlepší prednes slovenskej klasiky:

Ján GALABA – Nitra

Jozef Mokoš: Štyri nočné obdobia

Stanislav Vavro
Ďalšie články