Trenčianský Štandard

Šálka čaju s Albertínou

NoneŠálka čaju s Albertínou. O sile a využití miestnych bylín rozprávala Marianna Krčová

  KOŠARISKÁ – O sile a využití miestnych bylín rozprávala Marianna Krčová.  

Na tmavom dvore evanjelickej fary v Košariskách počuť mužský hlas. „Mamenko, doma som.“ To sa Milanko vracia zo sveta do rodičovského domu. Pred dverami ho víta Albertína Štefániková – milujúca matka, ktorá svojou láskavosťou a dobrotou vytvorila prostredie, v ktorom vyrastal a formoval sa nielen Milan Rastislav, ale aj jeho súrodenci. Spoločný večer sa začína.

Hlboký historický a umelecký zážitok dostali návštevníci, ktorí prišli vo štvrtok podvečer do Vzdelávacieho centra, ktoré je súčasťou areálu Múzea Milana Rastislava Štefánika, na šálku čaju k pani Albertíne. Tú z láskou a úctou stvárnila Marianna Krčová, ktorá má blízko k bylinkám tohto kraja.

„Šálka čaju s Albertínou je podujatie, ktoré spája tradície minulosti so súčasnosťou. Tak ako samotný názov hovorí, je to podujatie venované nielen čajom ako takým, ale aj bylinkám a ich účinku,“ povedala Alena Petráková, riaditeľka Múzea Slovenských národných rád v Myjave.

Medzi Milanom a jeho mamičkou bol veľmi vrúcny vzťah. Tým, že mala veľa detí, mala dobrý vzťah ku všetkým svojim deťom, ale k Milankovi obzvlášť, lebo bol najchorľavejší z nich a zároveň bol najcitlivejší a najvnímavejší.

„Takže si veľmi dobre spolu rozumeli. A tento názov Šálka čaju práve preto, lebo ľudia sa v tejto dobe pripravovali na zimu tým, že si celé leto zberali bylinky, sušili si ich, pripravovali si ich do rôznych čajových zmesí a tým, že ona mala svoju vlastnú záhradu, kde si hodne bylín aj pestovala, tak aj veľa o ich liečivých účinkoch vedela a používala ich pri liečbe svojich detí. A nielen svojich,“ vysvetlila Marianna Krčová, ktorá premenila priestory centra na útulnú čajovňu.

Postavu Milana Rastislava Štefánika stvárnil múzejný pedagóg Marián Imriška. Ten ako sprievodca v rodnom dome Štefánika dokonale využil podobný výzor s našim velikánom. Jeho vystúpenia sú výraznou pridanou hodnotou a obohatením prehliadok.

„Mamička Milana Rastislava Štefánika sa v rámci starostlivosti o svoje deti venovala aj bylinkám a ich hojivým účinkom, preto sme naše podujatie nazvali Šálka čaju s Albertínou,“ upresnil Imriška.

Ďalšie články