Trenčianský Štandard

Pamätník pušného prachu, krvi a smrti

Pamätník kuruckej bitky na Ostrom vrchu nad obcou Vrbovce

 Nad Vrbovcami odhalili pamätník kuruckej bitky.  

Na Ostrom vrchu nad obcou Vrbovce sa v decembri roku 1704 stretli v otvorenom boji habsburskí vojaci poľného maršála Siegberta von Heistera a kuruckí povstalci Mikuláša Berčéniho.

V tejto bitke padlo veľa kuruckých povstalcov, bolo veľa ranených na oboch stranách, ktorých previezli do Sobotišťa, kde mnohí zomreli a následne ich pochovali na Savarke, mieste, ktoré slúžilo ako cintorín vojakov, ktorí padli počas povstania Františka II. Rákociho v bitke pri Ostrom vrchu.

„Ranení a mŕtvi vojaci, bieda, plač a beznádej. V takejto skratke by sa dalo charakterizovať bojové stretnutie na Ostrom vrchu nad Vrbovcami počas povstania Františka II. Rákociho v decembri roku 1704. Tento ozbrojený konflikt, ktorý trval osem rokov, neobišiel ani kopaničiarsky región,“ povedal v rozhovore pre Terajšok krátko po slávnostnom odhalení pamätníka Pavol Vandelia predseda OZ Johanky Hrebendovej Bórikovej.

Jeho členovia sa venujú historickej, kultúrnej, osvetovej a ochranárskej činnosti. Jednou z takýchto činností a aktivít bola aj iniciatíva za vybudovanie kuruckého pamätníka bitky na Ostrom vrchu, ktorý sa nachádza v nadmorskej výške 601 metrov nad morom.

„Spočiatku malo povstanie charakter sociálny, no s rastúcim protireformačným hnutím nadobúdalo čoraz viac charakter boja za náboženskú slobodu. Pod kurucké zástavy s bojovým heslom Cum Deo pro patria et libertate – S bohom za vlasť a slobodu sa tak hrnuli rôzni príslušníci spoločenských vrstiev. Od chudobných sedliakov, mešťanov a protestantov až po zemanov, ktorí mali pocit krivdy a boli nespokojní s daným stavom. Boli to väčšinou Maďari, Slováci a Rusíni,“ informoval Pavol Vendelia.

Ostrý vrch nad Vrbovcami bol jedným z najzápadnejších bojových miest, kde sa stretli kuruci v bitke s labancami.

Tri časti 

Pamätník na Ostrom vrchu sa skladá z troch častí. Ústredný dominantný reliéf znázorňuje mincu, ktorá sa používala v danom roku, kedy prebiehal ozbrojený konflikt.

„Ďalšia časť je sedacia, v nej je vysekaný konkrétny rok. Je upravená tak, aby pôsobila, že je to tu už roky, takže tá časť je vyhladená ako keby sedením a do tretej časti sme osadili tabuľku, v ktorej je napísané, o čo sa tam jedná, aby to bolo aj pre tých, ktorí sa nezúčastnili tejto slávnostnej akcie,“ vysvetlil Ivan Štefečka, kameňosochár a autor pamätníka.

„Veľmi sa teším z toho, že v katastri obce Vrbovce vyrástol objekt, ktorý môže zaujať nielen domácich, ale hlavne návštevníkov nášho regiónu a našej obce. A nielen zaujať, ale aj pripomenúť históriu, ktorá bola veľmi búrlivá, veľmi dynamická, prinášala veľa ľudských obetí,“ reagoval Dušan Eliáš starosta obce Vrbovce, ktorý si myslí, že stojí za to, aby sme si tieto historické udalosti pripomínali.

„Sme vďační, že takýto pamätník mohol byť odhalený. Kto sem príde a prečíta si, že akú statočnosť preukázali ľudia pri boji za pravdu a spravodlivosť, tak je to určité povzbudenie aj mnohých mladých v dnešnej dobe, nebáť sa bojovať za pravdu, spravodlivosť a slobodu,“ dodal na záver Miroslav Hvožďara, zborový farár vo Vrbovciach a senior Myjavského seniorátu.

Ďalšie články