Trenčianský Štandard

Spoznaj, zaži, nauč sa

Spoznaj, zaži, nauč sa

 Temeš – Obyvatelia z belianskej doliny sa počas vzdelávacieho podujatia Spoznaj, zaži, nauč sa preniesli do čias minulých a spoznávali tradičnú kultúru svojich predkov. 

„V tomto roku je vzdelávací projekt zameraný na beliansku oblasť a mapuje výnimočnú kultúru a folklór obcí Valaská Belá, Čavoj, Temeš,“ uviedla lektorka z Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi Martina Richter po skončení úvodnej časti svojej prezentácie.

Podľa slov lektorky, vzdelávacie podujatie sa začalo na obecnom úrade otvorením putovnej výstavy Otváranie očí, ktorej autorom je historik Jozef Lenhart v spolupráci s fotografom Milanom Tarabčíkom.

Návštevníkov podujatia zaujala v rámci bohatého programu aj prednáška o tradičnej kultúre z belianskej oblasti spojená s výstavou tradičného odevu a živou diskusiou.

„Naše úsilie naozaj smeruje k tomu zachovať tie najstaršie  prvky, o ktorých vieme, aby sme ich v podstate oživili, zachovali a odovzdali aj budúcim generáciám,“ povedala lektorka Iveta Géczyová.

Zaspievali sme si piesne nášho hornatého kraja a preniesli sme sa do čias dávno minulých. Ochutnali sme i tradičnú beliansku babu, temešské oškvarkové pagáče s lekvárom a hriate od temešských gazdiniek,“ informovala vykrojovaná starostka obce Oľga Fakanová.

„Súčasťou nášho projektu bola aj prezentácia lektora Martina Priečka z Trnavskej univerzity. On sa zaoberal pred desiatimi rokmi výskumom vrchárskej obce Valaská Belá a pripravil z toho knižku a z tej knižky nám pripravil dnes aj prednášku,“ upresnila Martina Richter.

Na pódiu sa postupne odprezentovali FSk Košarinka z Temeša, FSk Belanka z Valaskej Belej, deti zo ZŠ s MŠ v Čavoji.

„Dnes sme sa naučili piesne z belianskej oblasti a takisto aj tradičné techniky a výroby ľudového odevu, riasenie a vyšívanie, čo je vlastne najstarší typ vyrábania ľudového odevu,“ dodala na záver Martina Richter.

Stanislav Vavro
Ďalšie články