Trenčianský Štandard

Nová cesta v Porube. Kto ju zaplatil?

Asfaltový koberec má 230 metrov

  Poruba – Novozrekonštruovaná cesta zlepší podmienky pre obyvateľov v najvrchnejšej časti obce pod lesom a zároveň prístup vodičov k obytným domom.  

Podľa slov starostu obce Poruba Tomáša Tótha cestu na konci dediny nachádzajúcu sa pod lesom využívali okrem obyvateľov obce i Lesy Slovenskej republiky.

„Čo sa týka požiadavky, rokovali sme s Lesmi Slovenskej republiky o tom, aby nejakým spôsobom aj oni prispeli k rekonštrukcii tejto komunikácie, nakoľko je plne využívaná aj ťažkou technikou, ktorá zváža drevo z našich lesov. Toto sa nám podarilo a získali sme nenávratný finančný príspevok na to, aby sme mohli zrekonštruovať túto cestu,“uviedol starosta.

Dodal, že celkový finančný príspevok zo strany Lesov Slovenskej republiky predstavoval 28-tisíc eur a obec sa podieľala na spolufinancovaní desiatimi percentami.

Podľa neho samospráva opravila cestu v obci v dĺžke 230 metrov a do budúcna plánujú pokračovať v rekonštrukcii aj ďalších ciest, ktoré sú dlhodobo v zlom technickom stave.

„Pokiaľ to finančné možnosti dovolia, budúci rok by sme chceli financovať ďalšiu rekonštrukciu miestnych komunikácií, pretože sme po budovaní verejnej kanalizácie a už je možné začať s rekonštrukciou. Akonáhle nám to finančné možnosti dovolia, pustíme sa do rekonštrukcie komunikácií aj v ďalších častiach obce,“ uzavrel Tóth.

Stanislav Vavro
Ďalšie články