Trenčianský Štandard

Bude drevo ešte drahšie?

Odborný lesný hospodár Pavol Konečný. Problémom je nedostatok drevnej hmoty a tak bude náročné uspokojiť všetkých záujemcov

   STARÁ MYJAVA – V tomto období vrcholia snahy obyvateľov pripraviť sa na zimné kúrenie. Jednou z komodít je aj drevná hmota.    

V srdci obecných lesov Starej Myjavy v blízkosti chaty Lipovčeky, len na skok od rekreačnej oblasti Stará Myjava, sme pátrali po odpovediach na otázku, aká je situácia ohľadom tak žiadanej suroviny, akou v súčasnej dobe komoditnej krízy a bezbrehého zdražovania, palivové drevo nesporne je.

„Sme v období, kedy vrcholia dodávky dreva, hlavne toho palivového, občanom obcí. Momentálne sa nachádzame v situácii, že sme takmer naplnili požiadavky na objednávky. Problémom je nedostatok drevnej hmoty a tak bude náročné uspokojiť všetkých záujemcov,“ informoval na úvod rozhovoru Pavol Konečný, odborný lesný hospodár zo spoločnosti Obecné lesy Stará Myjava.

Tá spravuje majetok vo vlastníctve obce o výmere 1082 hektárov. Palivové drevo zabezpečovali túto sezónu tak pre občanov, ako aj sčasti pre externých záujemcov, ktorí nedisponujú trvalým pobytom.

„Ako som spomenul prvýkrát, momentálne je nedostatok takéhoto druhu dreva. Vychádzame z toho, že to drevo ako také sa nie všetko používa na palivo. Tie najkvalitnejšie sortimenty sa používajú na nábytky, na rôzne nástroje. Tie menej kvalitné sa používajú na stavebné rezivo, niektoré horšie sa používajú na výrobu celulózy, používajú sa na výrobu drevovláknitých dosiek a len tá najhoršia časť dreva, najmenej kvalitnej časti kmeňa sa používa ako palivové drevo,“ pokračoval Pavol Konečný.

To poskytujú občanom v samovýrobách alebo im ho vedia vyrobiť a predať sami. V súčasnom období je požiadavka od občanov oveľa väčšia ako reálne vedia z lesa vyprodukovať. Vrásky na čele im robí aj samotná cenotvorba.

„Zásadný a obrovský rozdiel je v tom, že trhové ceny sú dnes úplne inde ako sú tie reálne. Obce však spravili to, že pokiaľ pre občanov deklarovali na začiatku roka nejakú cenu, tak ju fixujú na celý rok. Aby to nedopadlo tak, že niektorí občania, ktorí boli uspokojení začiatkom roka, budú mať počas neho rozdielne ceny. Tie sú v rámci jedného hospodárskeho roka fixované. Budúci rok však budú musieť ísť ceny určite hore, lebo na trhu sú dnes častokrát rádovo až 1,5 násobok vyššie,“ dokončil lesný hospodár.

Ďalšie články