Trenčianský Štandard

Koniec cesty smrti?

Zvýši sa bezpečnosť premávky

  Nitrica – Na problematickej priesečnej križovatke nachádzajúcej sa na úseku štátnej cesty I/9 plánuje Slovenská správa ciest vybudovať odbočovacie pruhy po 30 rokoch čakania motoristickej verejnosti a obyvateľov obce.  

Podľa starostu Nitrice Miroslava Jemalu riešia odbočovacie pruhy v obci už od roku 1992, predchádzali tomu nekonečné jednania, žiadosti na Slovenskú správu ciest o zaradenie tejto stavby do ich investičného plánu.

„Som veľmi rád, že sa konečne podarilo cestárom zaradiť odbočovacie pruhy do svojho plánu a že budú vybudované. Prispeje to hlavne k bezpečnosti odbočovania do našej obce, ako i celkovej plynulosti premávky na tomto nehodovom úseku,“ podotkol Jemala.

Pripomenul aj to, že na tomto nebezpečnom úseku, ktorý sa tiahne od Nitrianskych Sučian až po Horné Vestenice, vyhaslo počas spomínaných rokov 34 ľudských životov.

„Najväčší problém vidíme pri odbočovaní do našej obce. Hlavne je to veľká rýchlosť, ktorú nedodržujú účastníci cestnej premávky, vznikajú kolízie, nedobrzdenie a tým vlastne často dochádza k nebezpečným havarijným situáciám,“prízvukoval richtár.

„Podľa zmluvy so zhotoviteľom je na túto investíciu alokovaných 480-tisíc eur a predpokladaná doba realizácie tohto projektu je naplánovaná na rok 2023, kedy by mali byť vybudované odbočovacie pruhy a odovzdané do užívania“ dodal starosta.

Stanislav Vavro
Ďalšie články