Trenčianský Štandard

Európska únia vráti Trenčínu peniaze

Európska únia vráti Trenčínu peniaze. Foto: KIC Trenčín

TRENČÍN – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program preplatí mestu Trenčín vypracovania dvoch projektových dokumentácií týkajúcich sa revitalizácie verejného priestranstva. 

Informovala o tom hovorkyňa trenčianskej samosprávy Erika Ságová. Na projektovú dokumentáciu Revitalizácie Ulice 1. mája – I. etapa rezort regionálneho rozvoja schválil nenávratný finančný príspevok 68 700 eur, pričom celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 65 265 eur. Zvyšok, teda 5 percent, pôjde z rozpočtu mesta. 

Cieľom projektu je zmena charakteru Ulice 1. mája. Z dopravnej komunikácie sa tak po ukončení všetkých prác stane atraktívny a bezpečný verejný priestor. Ambíciou kompetentných je tiež upraviť ulicu tak, aby obyvateľom slúžila nielen ako pešia komunikácia, ale bola súčasne aj miestom stretávania sa a oddychu a priestorom pre mestské a kultúrne podujatia. 

„Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR podporilo aj projektovú dokumentáciu Revitalizácia pešej zóny Hviezdoslavova – Jaselská – Vajanského –  Sládkovičova. V tomto prípade schválilo výšku nenávratného finančného príspevku 180-tisíc eur, z toho celkové oprávnené výdavky boli schválené  v sume 171-tisíc eur a zvyšok doplatí mesto zo svojho rozpočtu,” uviedla Ságová.

Táto pešia zóna je frekventovaným verejným priestorom, ktorý nadväzuje na historické centrum. Cieľom tohto projektu je, aby z verejného priestoru, ktorý nadväzuje na historické centrum, vzniklo atraktívnejšie a príjemnejšie miesto. Rozsah riešeného územia je približne 13 600 m2. Na vyhotovenie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii pešej zóny mesto vyhlásilo dvojkolovú anonymnú urbanisticko – architektonicko – krajinársku projektovú súťaž návrhov.

Denisa Hošková
Ďalšie články