Trenčianský Štandard

Ťažko poviete pacientovi, aby jedol viac ovocia a zeleniny, keď si ho nemá za čo kúpiť a nevládze si ho dopestovať, hovorí odborníčka

Riaditeľka Nemocnice AGEL Bánovce MUDr. Mina Bobocká. Foto: Nemocnica AGEL Bánovce


BÁNOVCE NAD BEBRAVOU – Skúsená riaditeľka bánovskej nemocnice vysvetlí, prečo je seniorský vek sprevádzaný syndrómom krehkosti, svalovej slabosti, inkontinencie či dehydratácie.

Geriatrickými syndrómami označujeme skupinu príznakov, ktoré spolu súvisia, sú špecifické pre seniorský vek a na ich vzniku sa podieľa mnoho faktorov. „Napriek tomu, že geriatrické syndrómy nie vždy priamo ohrozujú život pacienta, výrazne ovplyvňujú kvalitu jeho života a často je ich následkom pokles nezávislosti pacienta,“ povedala riaditeľka Nemocnice AGEL Bánovce a primárka oddelenia dlhodobo chorých Mina Bobocká.

Medzi geriatrické syndrómy odborníci zaraďujú syndróm krehkosti, hypermobility, imobility, instability, svalovej slabosti alebo sarkopénie, syndróm anorexie a malnutrície, maladaptácie, inkontinencie, dehydratácie a intelektové poruchy. 

„Najväčším problémom týchto syndrómov je, že vznikajú ako následok starnutia organizmu. Samozrejme, za ich rozvinutím stoja aj iné faktory, napríklad prekonané ochorenia a úrazy, psychologické a sociálne aspekty jednotlivca a v neposlednom rade vplyv prostredia a životný štýl. Keďže však ide o slabnúci, vekom poznamenaný organizmus, v mnohých prípadoch nie je možné odstrániť príčinu vzniku týchto syndrómov, keďže čas vrátiť nedokážeme,“ vysvetlila skúsená lekárka.

Hoci v geriatrii existujú odporúčania, ako vzniku geriatrických syndrómov predchádzať, často je problematické pretaviť ich do reálneho života seniorov. „Pod vznik syndrómov sa často podpíše depresia po strate životného partnera, osamelosť, ale tiež napríklad nežiaduce účinky liekov, zlá finančná situácia a s ňou priamo súvisiaca nevhodná životospráva, nedostatok pohybovej aktivity, poruchy zraku, bolesti kĺbov, dom, kde treba chodiť po schodoch a podobne, je to špecifické pre každý syndróm zvlášť,” objasnila odborníčka.

Možno teda povedať, že geriatrický syndróm vzniká už len ako následok súhry mnohých faktorov, ktoré však nie je možné ovplyvniť spätne a často ani odstrániť ich vplyv v budúcnosti. „Ťažko napríklad poviete pacientovi, aby nechodil po schodoch, keď býva na druhom poschodí bez výťahu alebo aby jedol dostatok ovocia a zeleniny, keď si ho nemá za čo kúpiť a už si ho nevládze dopestovať,“ dodala na záver Bobocká.

Zdroj: Nemocnica AGEL Bánovce

Riaditeľka Nemocnice AGEL Bánovce MUDr. Mina Bobocká. Foto: Nemocnica AGEL Bánovce
Denisa Hošková
Ďalšie články