Trenčianský Štandard

Podnikanie na Slovensku ovplyvňuje nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, ale aj problémy s exportom našich výrobkov

Valné zhromaždenie Trenčianskej regionálnej komory SOPK. Foto: TRK SOPK


TRENČÍN – Trenčianska regionálna komora SOPK sa na včerajšom valnom zhromaždení venovala zložitej domácej a zahraničnej situácii, ktorej aktuálne čelia slovenskí podnikatelia.

Hlavnou diskutovanou témou zasadnutia boli problémy vyplývajúce z rastu cien energií a surovín. V súčasnosti sa ale pridávajú tiež komplikácie pri vývozoch slovenských výrobkov do štandardných tretích krajín (ako napr. Arménsko, Kazachstan a dokonca aj Turecko), spôsobené prijatím najnovšieho sankčného balíka EÚ a nevyhnutnosti plnenia následných prísnych požiadaviek Ministerstva hospodárstva SR na vývozné licencie. 

Úvodom do diskusie boli príspevky predsedu SOPK Petra Mihóka a predsedu Predstavenstva TRK SOPK Borisa Paulena. Mihók informoval aj o hlavných cieľoch, na ktoré sa bude SOPK zameriavať v nadchádzajúcom období. Sú medzi nimi príčiny rastu cien energií, nedostatok kvalifikovaných pracovníkov na trhu práce, podpora zahraničného obchodu, zvýšenie úrovne kvality vzdelávania, presadzovanie stabilného legislatívneho prostredia a tiež aktívne členstvo Slovenska v EÚ.

Stále aktuálnou témou Valného zhromaždenia TRK SOPK ostáva téma vzdelávania, ktoré je spoločným záujmom firiem i zástupcov stredných odborných škôl, ktorí stretnutia zúčastnili. Trenčianska regionálna komora SOPK sa systematicky venuje prenosu potrieb firiem do vzdelávacieho obsahu na stredných školách. Koncom minulého roku predstavila návrh odporúčaní pre zlepšenie procesov v strednom školstve so zvláštnym zreteľom na potreby, ktoré prináša 4. priemyselná revolúcia. 

Na nové technologické trendy a informácie o nich sa budú zameriavať aj odborné podujatia pripravované TRK SOPK počas roku 2023. V týchto oblastiach prebieha živá spolupráca so Slovenským plastikárskym klastrom a Stredoeurópskym zoskupením CEDEG. Členovia TRK SOPK sa zaujímajú aj o spustenie Operačného programu Slovensko a Plánu obnovy, no znepokojuje ich „zamrznutie implementácie“ iniciatív navrhnutých členmi TRK SOPK.

V rámci verejnej časti sa členom komory prihovoril riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v Trenčíne Boris Ilkyw. Informoval o pomoci podnikateľom udržať zamestnancov počas pandémie COVID-19 v rokoch 2020-2021, ako aj o aktuálnom národnom programe Nestrať prácu – vzdelávaj sa, zameranom na zvýšenie vzdelania ľudí ohrozených stratou zamestnania.

Riaditeľ regionálnej kancelárie Národného podnikateľského centra Ján Havier poskytol informácie o možnosti využitia podpory na realizáciu firemných auditov napríklad v oblastiach ako sú energetická efektívnosť, kybernetická bezpečnosť, komunikácia, obchodné postupy v malých a stredných firmách do výšky 9 600 eur, a, v neposlednom rade, témou bolo aj spustenie regionálnych centier MIRRI SR, s ktorými členov komory oboznámil zástupca regionálneho centra MIRRI SR Andrej Péli.

Denisa Hošková
Ďalšie články