Trenčianský Štandard

Zverejnili maturitnú tému z cudzieho jazyka

Zverejnili maturitnú tému z cudzieho jazyka. Foto: Branislav Račko/TASR

TRENČÍN – Maturanti píšu slohové práce na jednotnú tému Človek a príroda.

Štvrtáci na stredných školách dnes maturujú z anglického, nemeckého, ruského, francúzskeho, talianskeho a španielskeho jazyka. Okrem úrovne B1 a B2 mali v prípade troch cudzích jazykov možnosť vybrať si aj úroveň C1. Šlo o jazyky anglický, nemecký a ruský. Informáciu uviedlo Ministestvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠ SR) na svojej oficiálnej stránke.

Dodalo, že písomná maturitná skúška z ukrajinského jazyka sa bude konať 17. marca.

Ani tento rok maturanti neporušili tradíciu. Ako uviedol Národný inštitút vzdelávania mládeže (NIVAM), najväčší počet študentov maturuje z anglického jazyka – na všetkých troch úrovniach dokopy to robí približne 35 800 študentov.

Jazyk s druhým najväčším počtom študentov je nemecký. Prihlásilo sa naň až 1 068 záujemcov. Z ruštiny dnes maturuje 443 študentov, čo ju robí treťou najpopulárnejšou.

„Francúzsky jazyk si vybralo 14 maturantov, španielsky jazyk 4 a 1 žiak si zvolil maturitu z talianskeho jazyka,“ uverejnili na stránke NIVAM.

Spomeniete si, na akú tému ste písali sloh z cudzieho jazyka vy?

Mária Jakúbeková
Ďalšie články